Total Visits

Views
The promise of trust - An inquiry into the legal design of coercive decision-making in Norway4258
An ideal bread: a literature review2972
Tverrfaglig samarbeid : pynt eller praksis?2532
Eldre personers ernæring og matinntak ved et sykehjem – en pilotstudie2471
Akutt forvirring hos eldre pasienter innlagt med lårhalsbrudd : sykepleieres erfaring med pleie, omsorg og forebygging av akutt forvirring hos eldre pasienter innlagt med lårhalsbrudd2428
Effects of marine mixtures of persistent organic pollutants on steroidogenesis on LH-stimulated primary Leydig cells2408
Oxidised fish oil does not influence established markers of oxidative stress in healthy human subjects: a randomised controlled trial2227
Rom for medvirkning? : om kvaliteter i samspillet mellom førskolelærer og barn2106
Iodine status and thyroid function among lactating women in Saharawi refugee camps, Algeria1925
Fra formidlingssystem til styringssystem - og tilbake igjen? : en analyse av de politiske målene bak etableringen av forskningsdokumentasjonssystemet Cristin1910