Total Visits

Views
The promise of trust - An inquiry into the legal design of coercive decision-making in Norway4268
An ideal bread: a literature review3116
Tverrfaglig samarbeid : pynt eller praksis?2534
Effects of marine mixtures of persistent organic pollutants on steroidogenesis on LH-stimulated primary Leydig cells2512
Eldre personers ernæring og matinntak ved et sykehjem – en pilotstudie2476
Akutt forvirring hos eldre pasienter innlagt med lårhalsbrudd : sykepleieres erfaring med pleie, omsorg og forebygging av akutt forvirring hos eldre pasienter innlagt med lårhalsbrudd2432
Oxidised fish oil does not influence established markers of oxidative stress in healthy human subjects: a randomised controlled trial2317
Rom for medvirkning? : om kvaliteter i samspillet mellom førskolelærer og barn2248
Iodine status and thyroid function among lactating women in Saharawi refugee camps, Algeria2039
Fra formidlingssystem til styringssystem - og tilbake igjen? : en analyse av de politiske målene bak etableringen av forskningsdokumentasjonssystemet Cristin1912