Total Visits

Views
The promise of trust - An inquiry into the legal design of coercive decision-making in Norway4262
An ideal bread: a literature review3021
Tverrfaglig samarbeid : pynt eller praksis?2533
Eldre personers ernæring og matinntak ved et sykehjem – en pilotstudie2473
Effects of marine mixtures of persistent organic pollutants on steroidogenesis on LH-stimulated primary Leydig cells2446
Akutt forvirring hos eldre pasienter innlagt med lårhalsbrudd : sykepleieres erfaring med pleie, omsorg og forebygging av akutt forvirring hos eldre pasienter innlagt med lårhalsbrudd2435
Oxidised fish oil does not influence established markers of oxidative stress in healthy human subjects: a randomised controlled trial2257
Rom for medvirkning? : om kvaliteter i samspillet mellom førskolelærer og barn2127
Iodine status and thyroid function among lactating women in Saharawi refugee camps, Algeria1963
Fra formidlingssystem til styringssystem - og tilbake igjen? : en analyse av de politiske målene bak etableringen av forskningsdokumentasjonssystemet Cristin1911