Show simple item record

dc.contributor.advisorEikeseth, Svein
dc.contributor.authorTverberg, Rune
dc.date.accessioned2011-08-25T11:48:03Z
dc.date.available2011-08-25T11:48:03Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10642/926
dc.descriptionMaster i læring i komplekse systemeren_US
dc.description.abstractArtikkel 1: Validiteten til konklusjoner om skjemaindusert stereotypi hos mennesker med psykisk utvilkingshemming og autisme i forskningslitteraturen ble eksaminert. Fire publiserte studier om emnet ble identifisert. Datamaterialet i tre av studiene holder ikke som bevis for at målresponsene var skjemaindusert. En av studiene viste tegn på atferd som fremkom som et resultat av intermitterende forsterkning. Validiteten til konklusjoner om skjemaindusert stereotypi hos mennesker svekkes av forskjeller med hensyn til hvordan atferdskategorien defineres, avgrenses og måles og av problemer med generaliteten til konklusjoner fra dyreforsøk på skjemaindusert atferden_US
dc.description.abstractArtikkel 2: Under gjennomføring av NCR-prosedyrer som rettes inn mot atferd som antas å være automatisk forsterket, skilles det mellom forsterkere som samsvarer funksjonelt med stimuliene som opprettholder målatferden og forsterkere som er funksjonelt forskjellige. Disse omtales henholdsvis matchede forsterkere og umatchede forsterkere. Fruktbarheten av å skille mellom prosedyrene drøftes. Det konkluderes med at det kan skilles mellom NCR med matchede og umatchede forsterkere såfremt deres metningseffekter av presentasjoner og deprivasjonseffekter av tilbakeholdelse kan identifiseres på målatferd. De strukturelle likhetene med stimuliene som antas å opprettholde stereotypienen_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskolen i Akershusen_US
dc.relation.ispartofseriesMALKS 2011;
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Psykologi: 260en_US
dc.subjectStereotypien_US
dc.subjectKomplekse systemeren_US
dc.subjectSkjemaindusert atferden_US
dc.subjectDeprivasjonen_US
dc.subjectNCRen_US
dc.titleStereotypi hos mennesker med psykisk utviklingshemming og autisme – en skjemaindusert atferd [artikkel 1]en_US
dc.title.alternativeNCR rettet mot stereotypi – er det mulig å skille mellom matchede og ikke matchede forsterkere? [artikkel 2]en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.identifier.fulltextfulltext https://oda.hio.no/jspui/bitstream/10642/926/2/artikkel1_tverberg.pdf
dc.identifier.fulltextfulltext https://oda.hio.no/jspui/bitstream/10642/926/3/artikkel2_tverberg.pdf


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record