Show simple item record

dc.contributor.advisorMysen, Mads
dc.contributor.advisorHaugli, Sigurd
dc.contributor.authorBergersen, Jens Kunter
dc.date.accessioned2020-05-20T13:02:09Z
dc.date.available2020-05-20T13:02:09Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/8622
dc.descriptionMaster i energi og miljø i byggen
dc.description.abstractInstallasjonkostnader for klimatiseringsløsninger er fluktuerende og dermed krevende å kartlegge. Oppgaven skal sammenligne installasjonskostnader for det trådløse ventilasjonsanlegget Swegon Wise 2 med Wise 1, Lindinvent og Lindab Pascal som er valgt på bakgrunn av at de benytter aktive tilluftsventiler. Det vil utføres en sammenligning av kostnader samt en kost-nytte analyse som gjøres på bakgrunn av data innsamlet i prosjektarbeidet. Det er formulert hypoteser vedrørerende klimatiseringsløsningene som gjennom oppgaven skal bekreftes eller avkreftes i den statistiske metoden hypotesetest. De tre nullhypotesene er som følger: \textit{Trådløse ventilasjonsanlegg har like store eller større totale installasjonkostnader enn kablede anlegg}, \textit{Det trådløse aspektet har ingen eller negativ innvirkning på installasjonsprosessen} og \textit{Den reduserte installasjonskostnaden er ikke tilstrekkelig til å kunne brukes til annen investering i byggeprosessen}. En hypotesetest har til hensikt å forsøke å avkrefte nullhypotesene slik at en kan si at det ligger tilstrekkelig bevis til grunn for at en alternativ hypotese kan bekreftes. I denne oppgaven er de alternative hypotesene \textit{Trådløse ventilasjonsanlegg har lavere totale installasjonskostnader enn kablede anlegg}, \textit{Det trådløse aspektet har positiv innvirkning på installasjonen av ventilasjonsanlegget} og \textit{Den reduserte installasjonskostnaden er tilstrekkelig til å kunne brukes i annen investering i byggeprosessen}. I prosjektarbeidet ble det tatt i bruk flere forskjellige typer datainnsamling. Aktuelle personer ble kontaktet vedrørende tall fra tidligere prosjekter, det ble bestemt et referansebygg som skulle prises av de forskjellige ventilasjonsleverandørene, et intervju ble laget og det ble samlet inn konkrete elektrokostnader. Fyrstikkalléen 1 ble valgt som referansebygg og består av tre bygg, A, B og C, hvor det i prosjektet ble tatt utgangspunkt i 7. etasje i bygg B og C. Bygget er en kombinasjon av kontor og landskap, og har et areal på $39.000m^2$. De to byggene i 7. etasje har et areal på ca $2.000 m^2$. Hva gjelder prising av ventilasjonskompontenter har dette vært krevende da det er konkurrenter som skal sammenlignes. Det var derfor kun mulig å sammenligne elektrokostnader på tvers av leverandørene. Kun Swegon Wise 1 og 2 hadde mulighet til å sammenligne enhetspriser seg i mellom da sammenligningsgrunnlaget var likt. Videre fremkommer det i resultatene at det er mulig å spare $800- 3300kr$ per punkt ved å velge Swegon Wise 2. Resultatene viser at uten behov for signalkabel vil en kunne spare $800-900kr$ sammenlignet med Wise 1 og Lindinvent, hvor det til sammenligning kan spares opptil $3300kr$ sammenlignet med Lindab Pascal. Dersom det regnes en besparelse på $800kr$ per produkt vil dette tilsvare $120.000kr$ for ett plan i bygg B og C i referansebygget. Det vil si en besparelse på $180.000kr$ per etasje. Dette kan da medføre en besparelse på 1,44 millioner for hele bygget. Dette står også i samsvar med at Vedal anslo overodnet en besparelse på 1,5 millioner kr ved å velge Wise 2 som klimatiseringsløsning i Fyrstikkalléen 1 \cite{Odegaard}. På bakgrunn av resultatene, sammenligningene og analysen ligger det til grunn nok bevis for å avkrefte de tre nullhypotesene og de alternative hypotesene \textit{Trådløse ventilasjonsanlegg har lavere totale kostnader enn kablede anlegg}, \textit{det trådløse aspektet har positiv innvirkning på installasjonen av ventilasjonsanlegget} og \textit{den reduserte installasjonskostnaden er tilstrekkelig til å kunne brukes i annen investering i byggeprosessen} kan derfor med høy sikkerhet bekreftes.en
dc.language.isonben
dc.publisherOsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for bygg- og energiteknikken
dc.relation.ispartofseriesMAEN;2019
dc.subjectTrådløs behovsstyrt ventilasjonen
dc.subjectKost-nytteen
dc.subjectSwegonen
dc.subjectInstallasjonskostnaderen
dc.subjectLindab Pascalen
dc.subjectWise 1en
dc.subjectWise 2en
dc.titleTrådløs behovsstyrt ventilasjon: En kost-nytte analyse og sammenligning av installasjonskostnaderen
dc.typeMaster thesisen
dc.description.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record