Show simple item record

dc.contributor.authorAarset, Monica Five
dc.date.accessioned2020-03-24T09:21:45Z
dc.date.accessioned2020-03-25T00:58:09Z
dc.date.available2020-03-24T09:21:45Z
dc.date.available2020-03-25T00:58:09Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationAarset M. "Å holde hverdagslivet sammen». Hjem, familie og tilhørighet blant etterkommere av innvandrere fra India og Pakistan . Norsk Antropologisk Tidsskrift. 2020;31(1-2):48-62en
dc.identifier.issn0802-7285
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/8309
dc.description.abstractMed utgangspunkt i Gullestads analyser av hjem, hverdagsliv og de store samfunnstransformasjoner fra 1970-tallet og fremover, diskuterer denne artikkelen forståelser og praksiser knyttet til hjem, familie og hverdagsliv i flerkulturelle felt hvor ulike og ofte motstridende idealer, normer og praksiser brytes mot hverandre. Artikkelen undersøker hvilke ulike diskurser og praksiser som møtes i begrepene «hjem» og «hverdagsliv» , og hvordan vektleggingen av og prioriteringene i hverdagslivet og hjemmet kan forstås som måter å skape mening, stabilitet og tilhørighet i det som kan oppfattes som en fragmentert verden. Artikkelen baserer seg på en studie av familieliv og tilhørighet i fremvoksende ny norsk middelklasse; høyt utdannede etterkommere av innvandrere fra Pakistan og India. Der Gullestad trekker frem gapet mellom de nære relasjonene i hjem/hverdagsliv og staten/«systemet», og hvordan hverdagslivet anses som en enklave som må beskyttes fra staten/systemet, beskrev og diskuterte deltakerne i denne studien hvordan det «å holde hverdagen sammen» handlet vel så mye om beskyttelse fra andre «systemer» og relasjoner, deriblant krav og forventninger fra foreldre/svigerforeldre og deler av de pakistanske og indiske miljøene i Norge.en
dc.description.abstractInspired by Gullestad’s analysis of home, everyday life and the large social transformations from the 1970s and onwards, this article discusses understandings and practices of home, family and everyday life in multicultural fields where different and often contrasting ideals, norms and practices meet. The article investigates the ways in which different discourses and practices meet in the notion of home and everyday life, and discusses how the emphasis on and priorities in everyday life can be understood as part of an effort to provide a sense of meaning, stability, and belonging in what may be perceived as a fragmented world. The article is based on a study of family life and belonging in an emerging Norwegian middle class; highly educated descendants of immigrants from Pakistan and India. Where Gullestad emphasizes how everyday life is often considered as an enclave to be defended from the system/state, my interlocutors described and discussed how «holding everyday life together» as something that had to be protected or shielded not only from the system/state, but also from other «systems» and relationships as well, such as the demands and expectations from parents/parents-in-law and parts of Indian and Pakistani communities in Norway.en
dc.description.sponsorshipArtikkelen er basert på Phd-avhandlingen som ble finansiert av Norges forskningsråd og Institutt for samfunnsforskning.en
dc.language.isonben
dc.publisherUniversitetsforlageten
dc.relation.ispartofseriesNorsk Antropologisk tidsskrift;Årgang 31, nr. 1–2-2020
dc.rightsThis is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons CC-BY-NC 4.0License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).en
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
dc.subjectMinoriteteren
dc.subjectFamilieren
dc.subjectMiddelklasseren
dc.subjectHjemen
dc.subjectNorgeen
dc.title"Å holde hverdagslivet sammen». Hjem, familie og tilhørighet blant etterkommere av innvandrere fra India og Pakistanen
dc.typeJournal articleen
dc.typePeer revieweden
dc.date.updated2020-03-24T09:21:45Z
dc.description.versionpublishedVersionen
dc.identifier.doihttps://dx.doi.org/10.18261/issn.1504-2898-2020-01-02-05
dc.identifier.cristinID1803146
dc.source.issn0802-7285
dc.source.issn1504-2898
dc.relation.journalNorsk Antropologisk Tidsskrift


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons CC-BY-NC 4.0License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).
Except where otherwise noted, this item's license is described as This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons CC-BY-NC 4.0License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).