Show simple item record

dc.contributor.advisorInglar, Tron
dc.contributor.authorLøberg, Heidi
dc.date.accessioned2019-09-16T07:59:14Z
dc.date.available2019-09-16T07:59:14Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/7535
dc.descriptionMaster i yrkespedagogikken
dc.description.abstractDenne masteroppgaven omhandler et aksjonsforskningsprosjekt som har hatt til hensikt å videreutvikle et skjema for tilbakemeldinger med sikte på økt kvalitet slik at det kan brukes i sluttvurdering i yrkesfaglig fordypning. Bakgrunnen for mitt prosjektet var endring i forskrift i yrkesfaglig fordypning (YFF) den sier at skole og bedrift skal samarbeide om vurdering (Udir, 2016, s. 4). Utviklingsarbeidet er gjennomført i samarbeid med det lokale arbeidslivet for å sikre felles forståelse av hva som skal vurderes i yrket og faget. Min problemstillingen var derfor: Hvordan kan en styrke kvaliteten i et tilbakemeldingsskjema for å sikre valid vurdering av elever i yrkesfaglig fordypning på Vg1 Helse- og oppvekstfag? Yrkesfaglig fordypning skal gi elevene opplæring som er relevant for deres fremtidige yrkesutøvelse. Timerammen for YFF på Vg1 er 168 årstimer for alle elever på yrkesfaglig utdanningsprogram, det utgjør seks timer i uka og er et av de største fagene i videregående skole. Det veksles mellom ulike læringsarenaer i yrkesfaglig fordypning, størstedelen av elevens opplæringen skjer i arbeidspraksis i bedrift. Her skal eleven oppleve realistiske arbeidssituasjoner og få erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter som karakteriserer yrket. I aksjonsforskningsprosjektet ble det samlet inn data fra tolv yrkesutøvere og to elever, metodene som ble benyttet var intervju, observasjon og logger. Funn i første aksjon bidro til endring av skjemaet. Gjennom deltakelse, utprøving og evaluering har deltakerne i aksjon to og tre bidratt i videreutvikling av tilbakemeldingsskjema. Oppgavens teorigrunnlag baseres på teori om opplæring i arbeidspraksis og utvikling av elevens yrkeskompetanse på den ene siden, teori om vurdering av arbeidspraksis som grunnlag for valid sluttvurdering i YFF på den andre siden. Målet var å skape felles forståelse på tvers av barnehagene slik at vi får lik bedømming av lik prestasjon. Funn viste at det var behov for tydelig kriterier på hva som skal vurderes i arbeidspraksis i barnehagen. Når mål og nøkkelkompetanse i yrket blir systematisert og strukturert i et tilbakemeldingsskjema vil tilbakemeldingene gi riktig informasjon om elevens prestasjon i arbeidspraksis.en
dc.language.isonben
dc.publisherOsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for yrkesfaglærerutdanningen
dc.relation.ispartofseriesMAYP;2019
dc.subjectYrkesfaglig fordypningen
dc.subjectVurderingen
dc.subjectSamarbeiden
dc.subjectTilbakemeldingsskjemaen
dc.subjectYrkespedagogikken
dc.subjectYrkesfagen
dc.subjectVg1en
dc.subjectHelse- og oppvekstfagen
dc.subjectYrkeskompetanseen
dc.titleVurdering av yrkeskompetanse i yrkesfaglig fordypning (YFF)en
dc.typeMaster thesisen
dc.description.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record