Show simple item record

dc.contributor.advisorStålhane, Jan
dc.contributor.authorMiland, May-Britt
dc.date.accessioned2019-09-11T12:44:19Z
dc.date.available2019-09-11T12:44:19Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/7517
dc.descriptionMaster i yrkespedagogikken
dc.description.abstractVocation of common core subjects in primary and secondary education is a current topic in schools today, as are the focus on mathematical knowledge among the pupils. In this paper I am highlighting a combination of both of these two topics. With my background as a teacher, diploma marketer and project manager I can see the importance of mathematical knowledge in the Norwegian school and the working community. I find the need and benefit of mathematics important and I want to contribute to an increase of interest, understanding and joy of mathematic in Norwegian schools. As an educationalist I look into the vocation of mathematics, its importance and role. In this paper I am examining critically vocation of mathematics through the perspective of primary and lower secondary school. I look at the value of vocation exercises as early as in primary and lower secondary levels and how a project considering mathematics may be carried out. The issue of this paper: How to vocation mathematics in lower secondary school? My focus on the pupils and my pedagogical worldview is the background of choosing the method of the project, the involvement and participation has a great part in this. It is pedagogical action research that is the base of the project and the democratic processes shows through the use of future workshops and group work throughout three actions. With a high level of pupil participation, writing logs, interviews and observations we have completed the project in mathematics by taking the teaching out of the ordinary classroom and focus on working practical with the project. Discovering and doing things on their own has been the powerhouse in addition to participation as an essential part. It is the grounded theory which is the basis for my analysis and I have chosen an analytic strategy based on Kathy Charmaz version of grounded theory. What the project shows is that the pupils are particularly motivated by getting challenged by exercises that are lifelike, and with a high level of participation it creates an enthusiasm that comes from within. We work towards a goal, and we want to achieve.en
dc.description.abstractYrkesretting av fellesfag er et aktuelt tema i dagens skole og det samme gjelder fokuset på matematikkunnskaper hos dagens elever. Det jeg setter søkelyset på i denne oppgaven handler om en kombinasjon av disse to områdene. Min bakgrunn som adjunkt i norsk skole og som diplommarkedsfører og prosjektleder ser jeg viktigheten av matematikkunnskaper i norsk skole og arbeidsliv. Jeg finner behovet og nytten for matematikk viktig og jeg ønsker å kunne bidra til økt interesse, forståelse og glede over matematikkfaget i norsk skole. Som yrkespedagog ser jeg på yrkesrettingen av matematikken og dens viktighet og rolle. Oppgavens problemstilling omhandler yrkesretting av matematikk og den er vinklet i et grunnskoleperspektiv. Jeg ser på verdien av å kunne yrkesrette oppgaver ned på grunnskolenivå og hvordan et prosjekt med hensyn på matematikk kan gjøres. Problemstillingen: Hvordan yrkesrette matematikk på mellomtrinnet i grunnskolen? Mitt fokus på elevene og mitt pedagogiske grunnsyn er bakgrunn for valg av metode i prosjektet og her har medvirkning en sentral rolle. Det er pedagogisk aksjonsforskning som ligger til grunn for prosjektet og de demokratiske prosessene kommer frem ved bruk av fremtidsverksted og gruppe arbeider gjennom tre aksjoner. Med høy grad av elevmedvirkning, loggskriving, intervjuer og observasjoner har vi gjennomført prosjektet i matematikk ved å ta undervisningen ut av ordinært klasserom og hatt fokus på det praktiske arbeidet. Det å få oppdage og gjøre selv har vært drivkraften i tillegg til medvirkning som en vesentlig del. I analysen er det grounded theory som ligger til grunn og da har jeg valgt en analysestrategi basert på Kathy Charmaz versjon av grounded theory. Det prosjektet viser er at elevene motiveres i særlig grad av å bli utfordret med oppgaver som er virkelighetsnære og med høy grad av involvering skapes en entusiasme som kommer innenfra. Det målet jobber vi mot, det ønsker vi å oppnå.en
dc.language.isonben
dc.publisherOsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for yrkesfaglærerutdanningen
dc.relation.ispartofseriesMAYP;2019
dc.subjectMatematikken
dc.subjectYrkesrettingen
dc.subjectMedvirkningen
dc.subjectAksjonsforskningen
dc.subjectYrkespedagogikken
dc.subjectPedagogikken
dc.subjectRelevansen
dc.titleYrkesretting av matematikken
dc.typeMaster thesisen
dc.description.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record