Show simple item record

dc.contributor.advisorAalen, Marit
dc.contributor.authorLotfi, Maryam
dc.date.accessioned2019-05-15T11:34:57Z
dc.date.available2019-05-15T11:34:57Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/7109
dc.descriptionMaster i psykisk helsearbeiden
dc.description.abstractMålet med studien er å se på de utfordringer som kan oppstå i en motivasjonssituasjon knyttet til mennesker med samtidig psykisk utviklingshemming og schizofreni. Ved bruk av kvalitativ forskning beskriver jeg resultatene som ble utført i en kommune i Sør -Norge. Jeg intervjuet fem miljøterapeuter, med forskjellig fagbakgrunn, og har fått et innblikk i hvordan miljøterapeutene opplever, tenker eller reflekterer rundt det å bruke motivasjon til å fremme en god samhandling, - både på et samtalemessig - og et rent praktisk nivå. Jeg vil diskutere at det tydelig framgår hvilken stor betydning det har at det skapes en god relasjon og en god allianse med bruker, og hvor mye «det å ha tid nok» påvirker dette. Studien viser hvor viktig det er med en faglig bevissthet hva gjelder lovverk, samtidig som man må ha en refleksjonsevne til å gjenkjenne etiske dilemma. Miljøterapeutene jobber for å gi bruker en økt motivasjon i de daglige gjøremål, gjennom å lytte, vise respekt og være tålmodige. Det å ha en god kommunikasjon er et viktig element for å kunne motivere bruker til å utføre daglige gjøremål.en
dc.language.isonben
dc.publisherOsloMet - Storbyuniversiteteten
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Psykologi: 260::Sosial- og arbeidspsykologi: 263en
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Sykepleievitenskap: 808en
dc.subjectMotiverende samtaleren
dc.subjectMiljøterapeuteren
dc.subjectMotivasjonsansvarligeen
dc.subjectFaglig bevisstheten
dc.titleEn kvalitativ studie av motivasjon for mennesker med psykisk utviklingshemming og schizofrenien
dc.typeMaster thesisen
dc.description.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record