Now showing items 1-20 of 71

  • Application and autonomy – the reach and span of contemporary art didactics 

   Christensen-Scheel, Boel (Høgskolen i Oslo og Akershus, 2013)
   Aesthetics, as both a variety of practices and a field of research, has now begun a journey toward society and more applied thinking – that is, how can art, art thinking, and different forms of sensuousness interact with ...
  • Applied Art: Innovative Thinking from a Material Perspective 

   Fjærli, Anneli Hoel; Haugland, Ida (Oslo and Akershus University College of Applied Sciences, 2013)
   The modern world is continuously engaged in a racing processes aimed towards building a favourable future society. In this development, the apparent tools seem to be related to theoretical thought, new technology, avant-garde ...
  • Artists and gentrification in specific urban contexts. A case study from Wiliamsburg, New York 

   Sæter, Oddrun; Aure, Venke; Bergaust, Kristin (Common ground, 2012)
   This article present a case study of artists' role in urban development processes. The focus is upon an evacuation process from a factory building where about 250 artists lived and worked, and how they managed to get back ...
  • Barnelitteraturkritikkens samtidige estetikk 

   Christensen-Scheel, Boel (Co-Action Publishing, 2012-09-04)
   Kritikken kan ha mange roller og funksjoner, fra kjøpsveiledende til kunstvurderende, fra poetisk til politisk. Dette spennet viser bredden i behovet for løpende kritisk tenkning, og det viser at kritikk i stor grad dreier ...
  • Before and after Lightfoot/León. Using rich pictures to illustrate an educational journey through the world of opera and ballet 

   Habib, Laurence Marie Anna; Juell, Elisabeth (FORMakademisk, 2014)
   In this article, we describe part of an action research project carried out during a classroom-based art course at a higher education institution. We gave the students themed collaborative drawing assignments, with the ...
  • The Black Thread Project: building student communities 

   Kvellestad, Randi Veiteberg (The Design Society, 2017)
   Teamwork involves different types of interactions and is necessary in education as well as a number of professions. The Black Thread is a co-design embroidery research project in design education for ...
  • Building making scholarship – om utviklingen av making disciplines 

   Nielsen, Liv Merete (Høgskolen i Oslo og Akershus, 2018-12-31)
   Artikkelen beskriver hvordan forskning innen skapende profesjonsfag har blitt drevet fram av professor Halina Dunin-Woyseth. Med bakgrunn som arkitekt har hun hatt et innsidepespektiv på de utfordringene de skapende ...
  • Bærekraftig utvikling gjennom skapende praksis - Utvikling av økoliteracy i et samlet kunst- og håndverksfag 

   Lutnæs, Eva; Fallingen, Nina Kristin (Høgskolen i Oslo og Akershus, 2017)
   Faget Kunst og håndverk er grunnskolens linse til gjenstandenes, byggenes og bildenes verden; det allmenndannende faget innen visuell og materiell kultur. Faget rommer praktisk problemløsnin-g, estetiske ...
  • CHALLENGING THE AUDITORIUM. HOW TO FLIP A CLASSROOM IN A ROOM THAT CANNOT BE FLIPPED? 

   Hagerup, Nina; Giannoumis, G. Anthony; Haakonsen, Peter; Øyan, Petter (The Design Society, 2017)
   For many students, the auditorium is the room that most embodies Higher Education. However, recent studies and developments in teaching methodologies in higher education, such as blended learning and the flipped ...
  • Combining Craft and Digital Tools in Design Education for the General Public 

   Strand, Ingri; Nielsen, Liv Merete (The Design Society, 2018)
   The use of information and communication technology (ICT) in the Art and crafts subject in general education in Norway is examined through a survey and qualitative interviews with teachers. Both the survey and the interviews ...
  • Common language for community building 

   Neuberg, Anita; Digranes, Ingvild (The Design Society, 2017)
   This paper is based on a master’s thesis that will be co mpleted in the spring of 2017. Through critical realism, we will analyse the attitudes and priorities in design education in Norwegian primary schools. The aim ...
  • Creativity in assessment rubrics 

   Lutnæs, Eva (The Design Society, 2018)
   Creativity is a key topic in the scientific discourse on design education, and a desired outcome of general education worldwide. Concepts used in assessment have an important role in general education: they define knowledge ...
  • Creativity in the subject Art and Crafts: the weak link between learning and assessment 

   Lutnæs, Eva (ABM-media, 2013)
   This paper explores the assessment of creativity in the Norwegian school subject Art and Crafts. Creativity, or its sibling, originality is frequently used as an assessment criterion in assignments given to pupils at the ...
  • Crossing Cultures: Creating a PhD Programme in Engineering, Art and Design 

   Tronstad, Ragnhild (The Design Society, 2017)
   In this paper, challenges and potential rewards of multi- disciplinary cooperation in engineering and design education are discussed with reference to the specific case of developing a joint PhD program ...
  • Debunking teachers resistant to teaching children to draw a companion to citizenship for the future 

   Nielsen, Liv Merete (NordFo, Nordiskt Forum for Forskning och Utvecklingsarbete inom utbildning i slojd, 2014)
   The hegemonic position of verbal text in formal education is in this article questioned. The increasing need for competence related to complex visual communication is seen in relation to the education of youngster to ...
  • Den kulturelle skulesekken - Kvalitetsskule eller kulturarroganse? 

   Digranes, Ingvild (Høgskolen i Oslo og Akershus, 2015)
   I programmet Visuell kunst i Den kulturelle skulesekken (DKS), var målsetjinga i utgangspunktet eit likeverdig samarbeid mellom skulen og kulturverda. Ti år inn i satsinga ser vi framleis usemje rundt mål og innhald knytt ...
  • Design literacy for longer lasting products 

   Nielsen, Liv Merete; Brænne, Karen (Studies in Material thinking, 2013)
   Abstract: In this article, we discuss the design literacy concept from a Nordic educational perspective. Design literacy is used for the expression of competence, where different ways of communicating meaning, function ...
  • Design processes and co-activity in design education 

   Kvellestad, Randi Veiteberg (2018)
   In an artistic design process, interaction occurs between the material, the techniques and the artist. In design education, interaction occurs between students and the lecturer, between students and other students, and ...
  • Designkompetanse i et gjennomgående utdanningsløp 

   Nielsen, Liv Merete; Digranes, Ingvild (Nordiskt Forum för Forskning och Utvecklingsarbete inom Utbildning i Slöjd (NordFo), 2012)
   Designere, beslutningstakere, investorer, brukere og konsumenter har ulike roller i en designprosess. Alle vil på et tidspunkt ta valg som får konsekvenser for en bærekraftig framtid, om det er gjennom byutvikling, kjøp ...
  • Didaktikk - i spennet mellom klassisk formidling og performativ praksis 

   Aure, Venke (Oslo and Akershus University College of Applied Sciences, 2013)
   Denne artikkelen argumenterer for at overgripende vitenskapsteoretiske forhold ligger til grunn for forståelser av kunst og kunnskap. En eksponent for dette synet er Martin Jay slik han klassifiserer ulike former for ...