Now showing items 70-89 of 94

  • Participation to the People! Locating the Popular in Rimini Protokoll’s Home Visit Europe 

   Berg, Ine Therese (Association of Nordic Theatre Scholars, 2018-03-05)
   Home Visit Europe by Rimini Protokoll is a performance without performers, only an audience taking part in a game in a private home. As such, it is one example of the participatory strategies that currently have a strong ...
  • Persuasion and Play: Crafting a Sustainable Culture 

   Tronstad, Ragnhild (Routledge, 2017)
   Designing for a sustainable future is not only a matter of craftsmanship in terms of delivering sustainable products and solutions. It also has a rhetorical side, implying that the consumer must be persuaded to ...
  • Recalling memories through reminiscence theatre 

   Gjærum, Rikke Gürgens (Oslo and Akershus University College, 2013)
   The purpose of this article is to study how a reminiscence theatre production develops dramaturgically, and to discuss what impact it has on the participants who take part in the project “The aged as a resource”. The theatre ...
  • Redesign of Garments in General Education: A Path to Reduced Consumption 

   Orheim, Monica Schlanbusch; Nielsen, Liv Merete (The Design Society, 2017)
   Mass consumption in Western societies poses a great threat to the global climate. How do we change attitudes towards mass consumption so that the next generation does not inherit an unfortunate ...
  • The Reflective Citizen : General Design Education for a Sustainable Future 

   Digranes, Ingvild; Fauske, Laila Belinda (The Design Society, 2010)
   With the Norwegian 2006 curriculum, the thoughts of a global responsibility in terms of a wide understanding of sustainability was introduced in general education in Art and Design education from 1st grade through lower ...
  • Reforhandling av kunnskapsgrunnlag. Forskning og fagutvikling med utspring i designdidaktikk 

   Fauske, Laila Belinda (Høgskolen i Oslo og Akershus, 2016)
   I 1960 erstattet Forming de tre fagene Tegning, Håndarbeid og Sløyd i norsk grunnskole. På dette tidspunktet hadde ikke miljøet rundt skolefagene mulighet for egen forskning. Forskning var forbeholdt universitetsmiljøene, ...
  • Regimes of competence in the subject Art and crafts 

   Lutnæs, Eva (Nordfo, 2013)
   This article explores the assessment repertoire of art and crafts teachers at two different lower secondary schools in the context of an on-going reform of assessment practice in Norwegian general education. New regulations ...
  • Relationell pedagogik – redaktorernas inledning 

   Aspelin, Jonas; Johansson, Lotta (Linnéuniversitetet, 2018-04-14)
   Detta temanummer handlar om ett nytt och oetablerat forskningsfält. Någon självklar konsensus om vad relationell pedagogik är finns inte och är knappast heller önskvärd. Syftet med tidskriftens ”call for papers” som gick ...
  • Research Ethics of Becoming: Approaches Beyond Moral Laws 

   Johansson, Lotta; Hall, Jeffrey Brooks (University of California Press, 2020-01-13)
   This paper explores the post-qualitative notion of “ethics of becoming” through a critique of common understandings of ethical approaches to research. By applying Deleuze’s reading of Spinoza, the ethics of becoming are ...
  • Responsible creativity in design education 

   Lutnæs, Eva (The Design Society, 2017)
   Creativity is a key concept in the scientific discourse of design education. Conducting a word search, the concepts ‘creative’ and/or ‘creativity’ featured 128 of the 165 papers published at the DRS//CUMULUS Oslo 2013 2nd ...
  • Roles of Design Processes Models as Didactic Materials 

   von Bohemia, Erik; Bravo, Ursula (Academy for Design Innovation Management, 2019)
   We argue that visual representations of design processes contribute toward social and material practices of design(ing). They are used as didactic devices. We will discuss them using metaphors to illustrate that they are ...
  • See Me! A Discussion on the Quality of Performing Arts for Children Based on a Performative Approach 

   Nagel, Lisa (Oslo and Akershus university college of applied sciences, 2013)
   In this article, the writer discusses and analyses what happens to the evaluation of quality in performing arts for children when we move from the notion of art as an object to art as an event. Erika Fischer-Lichte´s ...
  • Social innovation for modified consumption by means of the school subject Art and craft 

   Neuberg, Anita (Academy for Design Management Academy, 2019-11-04)
   In this paper I will take a look at how one can facilitate the change in consumption through social innovation, based on the subject of art and design in Norwegian general education. This paper will give a presentation of ...
  • Statens lærer(høg)skole i forming, Oslo 1966-1994 - ein utdanningsinstitusjon med samfunnsansvar og berekraft i fokus 

   Kvellestad, Randi Veiteberg (Høgskolen i Oslo og Akershus, 2015)
   Denne artikkelen set fokus på utdanningsinstitusjonen Institutt for estetiske fag, Høgskolen i Oslo og Akershus, Noreg frå ca. 1950 til 1990. Skulen bar namnet Statens lærerskole i forming Oslo (SLFO) frå 1966 til 1975, ...
  • Stedsfilosofisk undring 

   Gjærum, Rikke Gürgens (Landslaget Drama i skolen, 2015)
   Anvendt teater er et sosialt engasjert teater som gror frem på skrenter i livet der sårbarheten settes til skue. Man står utenfor de tradisjonelle skole- og kunstinstitusjonene – ofte på bar bakke og ny grunn. Hvilken ...
  • Systematic cooperation for improved practice in primary schools’ design education in the Art and crafts subject 

   Irene, Brodshaug; Reitan, Janne Beate (The Design Society, 2017)
   This paper focuses on communities of practice and educational development with design education in the subject of Arts and Crafts in primary and lower secondary schools in Norway. In part, this study is based on research ...
  • Taswir - perspektiver fra en meningsutveksling om figurativ fremstilling i sunni-islam 

   Brekketo, Birte (FORMakademisk, 2014)
   På hvilke måter angår det oss hva islamske lærde måtte mene om figurativ fremstilling? Vi lever i massemedienes og de sosiale medienes tidsalder der visuelle budskap når ut til store og sammensatte betraktergrupper. Stadig ...
  • Teatervitenskap etter vendingen mot deltagelse – disiplinære skillelinjer for fall? 

   Berg, Ine Therese (Dramaturgi, Aarhus UniversitetTeatervidenskab, Københavns Universitet, DramatikeruddannelsenDen Danske Scenekunst Skole, 2019-12-02)
   Publikumsdeltagelse gjør at skillet mellom teater og sosial hendelse viskes ut, noe som utfordrer teaterbegrepet som baserer seg på relasjonen mellom sal og scene. Med utgangspunkt i Erika Fischer-Lichte og Willmar Sauters ...
  • Tegning og fagspråk - et kritisk blikk på lærebøker i tegning som benyttes i faglærerutdanning 

   Stavnås, Clara Christina Myhr; Nielsen, Liv Merete (Høgskolen i Oslo og Akershus, 2015)
   Studier av bøker på studentenes pensumlister er en indikator på studiets profil og i hvilken grad studiet er forskningsbasert. I denne artikkelen har vi fokus på lærebøker i tegning for faglærerstudenter i formgiving, ...
  • Tilnærminger til teknologi og design i grunnskolen. Nysgjerrig, skapende, kritisk? 

   Austestad, Anna; Lutnæs, Eva (FORMakademisk, 2009)
   Hva skal elevene lære i emnet Teknologi og design (T&D) i grunnskolen? Hvorfor skal elever lære T&D? I denne artikkelen undersøker vi hvilke didaktiske begrunnelser for T&D som gir seg til kjenne i undervisningsmateriell ...