Now showing items 38-57 of 94

  • Gathering of the Hive: Investigating the clustering behaviour of honeybees through art and swarm robotics 

   Roen, Haakon Haraldsen; Varankian, Vako; Nichele, Stefano; Bergaust, Kristin (MIT Press, 2019)
   In the Gathering of the Hive project, the societal and ecological implications, as well as technological possibilities of swarm robotics are explored through artistic methodology applied to Artificial Life. These matters ...
  • Håpet som ingen kunne målbinde. Undereventyret som håpsbærende kulturarv. 

   Akerø, Marit (Universitetsforlaget, 2015)
   Folkeeventyrene er en samling fortellinger av vidt forskjellig karakter.1 Undereventyrene («Tales of Magic»), som det skal handle om i denne sammenheng, utgjør den største enkeltgruppen. Her møter vi en verden hvor det ...
  • Hva er meningen? – Momenter av nærvær i et kunstnerisk utviklingsarbeid 

   Dahlsveen, Heidi (OsloMet — storbyuniversitetet, 2019-03-26)
   Denne artikkelen søker å forstå hva mening er i et kunstnerisk utviklingsarbeid. Videre ønsker artikkelen å bidra til en diskurs knyttet til dagens fortelleres arbeidsmetode mot et scenisk uttrykk. Det kunstneriske ...
  • Hvorfor elever mangler kompetente lærere i Kunst og håndverk 

   Nielsen, Liv Merete; Lepperød, Janne (OsloMet - Storbyuniversitetet, 2019-12-31)
   Hele 50% av de lærerne som underviser i faget Kunst og håndverk i grunnskolen har ingen studiepoeng i faget. Det er et svakere resultat enn for 20 år siden, og da er det nærliggende å tro at det svake resultatet skyldes ...
  • I crossed the line 

   Vestby, Nina (Høgskolen i Oslo og Akershus, 2015)
   Da sykdommen kom, var det som å bli slengt ut i ukjent landskap, uten kart og kompass. Med nål og tråd forteller jeg historien om en deformert rygg, en revolusjonær mamma, helter, kjærlighet, reiser, byråkrater og livslange ...
  • ICT versus craft in design education for the general public 

   Strand, Ingri; Nielsen, Liv Merete (The Design Society, 2017)
   In this study, the use of information and communication technology (ICT) in the subject Art and crafts in general education in Norway is examined through a survey and qualitative interviews with teachers. The finding ...
  • Imagining the unknown - Responsible creativity for a better tomorrow 

   Lutnæs, Eva (Høgskolen i Oslo og Akershus, 2015)
   This paper explores the scientific discourse on creativity in the field of design education , drawing upon 165 papers presented at the DRS//CUMULUS Oslo 2013 conference. The review shows c ...
  • The importance of practising design for design educators and researchers 

   Isachsen, Sissel; Reitan, Janne Beate (The Design Society, 2017)
   This paper presents a design ‘practitioner’ in dialogue with a design ‘theorist’ about the importance of practising design for design educators and design researchers. The use of dialogue as a research method was inspired ...
  • Innovation development in Norwegian public schools: The relationship between innovation, creativity and imagination 

   Vittersø, Jorid; Reitan, Janne Beate (Design Research Society, 2018)
   This paper focuses on current research related to innovation development in the Norwegian public school system and investigates the relationship between innovation, creativity and imagination. Using Vygotsky’stheory of ...
  • Innsikt, utsikt og oversikt. Transparens og glassvegger i nye skoleanlegg 

   Lefdal, Else Margrethe (Høgskolen i Oslo og Akershus, 2013)
   This article discusses the openness and transparency in school buildings. I focus on new secondary schools constructed with transparency, flexible room solutions and extensive use of glass walls. With indoor glass walls, ...
  • Klasserommet som Agora – et reelt demokratisk rom? 

   Storsve, Kristine; Rasmussen, Bjørn K.; Gjærum, Rikke Gürgens (Dramaturgi, Aarhus UniversitetTeatervidenskab, Københavns UniversitetDramatikeruddannelsen, Aarhus TeaterDen Danske Scenekunst Skole, 2019-12-02)
   I artikkelen undersøker vi hvorvidt en spesifikk dramapraksis kan bidra til å styrke klasserommets potensial som demokratisk arena. Diskusjonen knytter an til Rancières politiske estetikk, og begrepet om Agora i radikal ...
  • Kritisk refleksjon og systemorientert design: Bevisstgjøring og endringskompetanse gjennom Utdanning for bærekraftig forbruk 

   Lutnæs, Eva (Høgskolen i Oslo og Akershus, 2015)
   Internasjonalt fremmes utdanning som et kraftfullt verktøy i den omstillingsprosessen som er nødvendig for å kunne redusere klimaendringenes skadevirkninger på natur og samfunn. Artikkelen utforsker fem tekster om refleksjon ...
  • Kromosomer - an experience in shared creative work and expression 

   Dahlsveen, Heidi; Carbeiro de Sousa, Catarina (Virtual Worlds Research Consortium, 2013)
   This article is a reflection on the Kromosomer project, a storytelling performance held in both physical and virtual worlds, which was implemented and disseminated through digital, virtual and social media. The aim of the ...
  • Kulturdeltakelse for mennesker med funksjonsnedsettelser - om tilrettelegging og hensikt 

   Gjærum, Rikke Gürgens; Melbøe, Line; Pettersen, Edna; Riise, Torgeir (Fellesorganisasjonen, 2015)
  • Kunst- og designfagenes plassering i den videregående opplæringen 1976-2006 

   Nielsen, Liv Merete (FORMakademisk, 2010)
   Da yrkesskoler, husflidsskoler og gymnas i Norge ble samlet i én felles videregående skole i 1976, var en av intensjonene at elevene skulle kunne kombinere praktisk og teoretisk utdanning. På ”husflidslinja” fikk kunst- ...
  • Kunstdidaktikkens møte med marginale røster 

   Aure, Venke; Gjærum, Rikke Gürgens (Høgskolen i Oslo og Akershus, 2015)
   Artikkelen utforsker kunstdidaktikken fra et teoretisk begrepsutviklingsperspektiv og fremviser temanummerets fokus på marginale røster i og gjennom kunsten. Forfatterne belyser hvordan kunsten kan bidra med et mulighetsrom ...
  • #KunstInnsatsen: Estetiske erfaringer og skjønnsvurderinger på asylmottak 

   Gjærum, Rikke Gürgens; Arnesen, Jon (Oslo and Akershus University College of Applied Sciences, 2017)
   Artikkelen omhandler et knippe kunstdidaktikeres skjønnsutøvelse i møte med et asylmottaks beboere. Forskerne beskriver og fortolker disse kunstdeltakernes skjønnsutøvelse og diskuterer hvordan denne skjønnsutøvelsen omsatt ...
  • Learning by watching Vernacular Iñupiaq-Inuit design learning as inspiration for design education 

   Reitan, Janne Beate (Høgskolen i Oslo og Akershus, 2014)
   In this article , I explore a single case of vernacular clothing design — the practice and learning of design for contemporary Iñupiaq - Inuit clothing made by women from Kaktovik in N orth ern Alaska — and ...
  • Learning by watching: what we can learn from the Inuit’s design learning 

   Reitan, Janne Beate (ABM-media AS, 2013)
   In this paper , I explore a single case of vernacular clothing design — the learning and practice of design for contemporary Iñupiaq - Inuit clothing made by the women of Kaktovik, North Alaska — and I ...
  • Learning to create images with computer code 

   Haakonsen, Peter; Fauske, Laila Belinda (Academy for Design Innovation Management (ADIM), 2019-11-04)
   Programming is becoming a part of the school curricula in Norway both in lower and upper secondary education – this includes subjects such as art, design and craft. What can programming contribute to the learning processes ...