Now showing items 17-36 of 95

  • Debunking teachers resistant to teaching children to draw a companion to citizenship for the future 

   Nielsen, Liv Merete (NordFo, Nordiskt Forum for Forskning och Utvecklingsarbete inom utbildning i slojd, 2014)
   The hegemonic position of verbal text in formal education is in this article questioned. The increasing need for competence related to complex visual communication is seen in relation to the education of youngster to ...
  • Demokratisk samhandling: drama- og teaterpedagogiske læringsformer som demokratisk praksis og tilpasset opplæring i skolen 

   Storsve, Kristine; Gjærum, Rikke Gürgens; Rasmussen, Bjørn K. (Idunn, 2019-06-04)
   Overordnet del av læreplan for grunnskoleni slår fast at man i fremtidens skole bør anvende elevaktive undervisningsmetoder som en form for demokratisk praksis. Vi kan lese at «/…/ elever som lærer om og gjennom skapende ...
  • Den kulturelle skulesekken - Kvalitetsskule eller kulturarroganse? 

   Digranes, Ingvild (Høgskolen i Oslo og Akershus, 2015)
   I programmet Visuell kunst i Den kulturelle skulesekken (DKS), var målsetjinga i utgangspunktet eit likeverdig samarbeid mellom skulen og kulturverda. Ti år inn i satsinga ser vi framleis usemje rundt mål og innhald knytt ...
  • Design literacy for longer lasting products 

   Nielsen, Liv Merete; Brænne, Karen (Studies in Material thinking, 2013)
   Abstract: In this article, we discuss the design literacy concept from a Nordic educational perspective. Design literacy is used for the expression of competence, where different ways of communicating meaning, function ...
  • Design processes and co-activity in design education 

   Kvellestad, Randi Veiteberg (2018)
   In an artistic design process, interaction occurs between the material, the techniques and the artist. In design education, interaction occurs between students and the lecturer, between students and other students, and ...
  • Designkompetanse i et gjennomgående utdanningsløp 

   Nielsen, Liv Merete; Digranes, Ingvild (Nordiskt Forum för Forskning och Utvecklingsarbete inom Utbildning i Slöjd (NordFo), 2012)
   Designere, beslutningstakere, investorer, brukere og konsumenter har ulike roller i en designprosess. Alle vil på et tidspunkt ta valg som får konsekvenser for en bærekraftig framtid, om det er gjennom byutvikling, kjøp ...
  • Didaktikk - i spennet mellom klassisk formidling og performativ praksis 

   Aure, Venke (Oslo and Akershus University College of Applied Sciences, 2013)
   Denne artikkelen argumenterer for at overgripende vitenskapsteoretiske forhold ligger til grunn for forståelser av kunst og kunnskap. En eksponent for dette synet er Martin Jay slik han klassifiserer ulike former for ...
  • Digital didaktikk sett i lys av kvalifikasjonsrammeverket 

   Klæbo, Kirsten (Høgskolen i Oslo og Akershus, 2015)
   I 2011 fikk Institutt for estetiske fag, ved Høgskolen i Oslo og A kershus (HiOA) beskjed om å utarbeide nye studieplaner. De nye studieplanene skulle være i tråd med et nytt Nasjon alt kvalifikasjonsrammeverk ...
  • Diskusjonen om det romlige 

   Sæter, Oddrun Kristine; Seim, Sissel (Cappelen Damm Akademisk, 2018)
   I dette innledende kapitlet skal vi gjennomgå noen teorier om steder, rom og sosiomateriell. Vi vil vise hvordan filosofer og forskere definerer og diskuterer steder og stedstilhørighet, hvordan rom kan sanses ...
  • Emancipatory Theatre and Performative Didactics 

   Aure, Venke; Bjerkestrand, Karin Brunvathne; Songe-Møller, Anna (Oslo and Akershus University College of Applied Sciences, 2013)
   This article is based on several years of empirical observation, gathered from theatre practice, in which Karin B. Bjerkestrand and Anna Songe-Møller developed what is known as “Solidarity Forum Theatre” (SFT), a form of ...
  • Empowerment of citizens in a multicultural society 

   Songe-Møller, Anna; Bjerkestrand, Karin Brunvathne (Intercultural Communication, 2012)
   This article is based on the project: Empowerment of Citizens in aMulticultural Society. We wanted to explore theatre as intercultural communication related to the challenges faced by our diverse society. Drama students ...
  • The ethic-aesthetic way of wonders 

   Christensen-Scheel, Boel (InFormation - Nordic Journal of Art and Research, 2012)
   Developments in the theoretical field of ecosophy have demonstrated the co-dependence of different human and natural factors, as well as connections between societal organization, natural sustainability and individual ...
  • Ethics of artificial intelligence demarcations 

   Hansen, Anders Braarud; Nichele, Stefano (Springer, 2019)
   In this paper, we present a set of key demarcations, particularly important when discussing ethical and societal issues of current AI research and applications. Properly distinguishing issues and concerns related to ...
  • Etnoteatrets dialoger 

   Ellinggard, Stine Nielsen (Høgskolen i Oslo og Akershus, 2015-01-01)
   Denne artikkelen bygger på studien «Skapelsen av et etnodrama» som omhandler skapelsesprosessen av et manuskript basert på intervju av unge skeive voksne. Med en hermeneutisk-fenomenologisk kunnskapsforståelse tar forskeren ...
  • Faglige forventninger i grunnskolefaget Kunst og håndverk. Topoi fra læreres oppgavetekster 

   Lutnæs, Eva (Høgskolen i Oslo og Akershus, 2019)
   Gjennom vurdering settes det ord på et fag, og ordene lærerne velger viser elevene veier inn i faget. Artikkelen går nært på læreres språk i oppgavetekster fra faget Kunst og håndverk ved ungdomsskoler i 17 av Norges 19 ...
  • FeLT- The Futures of Living Technologies 

   Bergaust, Kristin; Nichele, Stefano (BCS Learning and Development Ltd, 2019-06)
   FeLT- The Futures of Living Technologies is a research project, but also an initiative to build an environment for interdisciplinary research and education of national and international significance with a strong innovative ...
  • Flid, nytte og kvalitet - danningsideal ved Den Kvinnelege Industriskole frå 1875 til 1960 

   Kvellestad, Randi Veiteberg (FORMakademisk, 2013)
   This article focuses on the educational institution Department of Art, Design and Drama at Oslo and Akershus University College of Applied Sciences’ first phase from 1875 to about 1960. Written sources about the history ...
  • Framing the concept design literacy for a general public 

   Lutnæs, Eva (Academy for Design Innovation Management, 2019-11-04)
   Educating the general public to be design literate can be a catalyst for both environmental protection and degradation, human aid and human-made disasters depending on how the scope of design is framed – and how ‘design ...
  • Framing the concept design literacy for a general public 

   Lutnæs, Eva (Academy for Design Innovation Management, 2019-11-04)
   Educating the general public to be design literate can be a catalyst for both environmental protection and degradation, human aid and human-made disasters depending on how the scope of design is framed – and how ‘design ...