Now showing items 1-1 of 1

    • Dual læringsmodell i trafikklærerutdanningen 

      Kristoffersen, Anders (OsloMet - Storbyuniversitetet, 2018-12-02)
      Trafikklærerstudentene følger en læringsmodell der de er to dager ute i praksis og tre dager på universitetet gjennom hele studiet. I denne artikkelen retter jeg oppmerksomheten mot trafikklærerstudentenes læringsutbytte ...