Now showing items 1-1 of 1

    • Yrkesfaglig lærerkompetanse i brede utdanningsprogram 

      Dahlback, Jorunn; Berg Olstad, Hanne; Sylte, Ann Lisa; Wolden, Anne-Catrine (OsloMet - Storbyuniversitetet, 2019-02-23)
      Målet med denne artikkelen er å belyse kompetanseområder en yrkesfaglærer trenger for å undervise i brede yrkesfaglige utdanningsprogram med tidlig yrkesspesialisering i videregående skole i Norge. Det er bred enighet om ...