Now showing items 1-1 of 1

    • Yrkesrelevante oppgaver i Praktisk pedagogisk utdanning for yrkesfag 

      Syverstad, Elisabeth; Nymark, Solfrid (Høgskolen i Oslo og Akershus, 2016)
      Innledning: Stortingsmelding 27 «Gjør din plikt – Krev din rett» (2000 -2001) utfordrer universitets- og høgskolesektoren til å bruke varierte metoder, begrense antallet forelesninger og legge til rette for studentdeltakelse. ...