Now showing items 1-1 of 1

    • Læreres behov for å bli ivaretatt når elever truer med og bruker vold 

      Skåland, Børge (Forum for psykologer i kommunen, 2018)
      I denne artikkelen vil jeg problematisere og diskutere personer og institusjoners rolle når lærere opplever vold eller trussel om vold fra elever. Utgangspunkt er materiale innsamlet gjennom fjorten intervju av krenkede ...