Now showing items 21-40 of 117

  • Is cognitive development at three years of age associated with ECEC quality in Norway? 

   Eliassen, Erik; Zachrisson, Henrik Daae; Melhuish, Edward (Taylor and Francis, 2017-12-19)
   In countries with universal access to early childhood education and care (ECEC), child participation is high across a range of socioeconomic groups. However, ECEC quality is often varying, and many children spend much time ...
  • Religionsforståelsen i ny rammeplan for barnehagen 

   Hovdelien, Olav (IKO-Forlaget, 2017)
   I april 2017 fastsatte Kunnskapsdepartementet en ny Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. I denne artikkelen undersøkes hvilke føringer som legges til grunn for religions- og livssynsfeltet i den nye ...
  • Forskning på religion og livssyn i barnehagen - oversikt og tendenser 1996-2018 

   Hovdelien, Olav (IKO-Forlaget, 2018)
   Barnehagen som samfunnsinstitusjon har gradvis fått større betydning, ikke minst som følge av den store utbygningen som fulgte i kjølvannet av barnehageforliket i 2003. Barnehageplass er i dag å anse som et allment ...
  • Does this work [of art] invite me into [intersubjective] dialogue? Discussing relational aesthetics in music education 

   Vist, Torill; Holdhus, Kari (University College of Music Education in Stockholm (SMI), 2018)
   Some artistic and educational practices in music have yet to be defined within the dichotomy of referential and autonomy aesthetics. However, there has been an ongoing shift towards more interactive, social and relationally ...
  • Parodi og det imaginære Afrika i en lesning av Rumpemelk fra Afrika 

   Alfheim, Ingvild Kristin; Fodstad, Cecilie Dyrkorn (Høgskolen i Oslo og Akershus, 2017)
   Denne artikkelen analyserer Erlend Loe og Alice Bjerknes Lima de Farias bildebok Rumpemelk fra Afrika (2012). Her foretar vi en tematisk analyse av det imaginære Afrika som presenteres gjennom hovedpersonens Afrika-reise. ...
  • ITERS-R as a tool for improving quality in Norwegian ECEC settings: A critical reflection 

   Tandberg, Cato; Kaarby, Karen Marie Eid (European Teacher Education Network, 2018)
   This study shows and discusses how the use of Infant/Toddler Environment Rating Scale–Revised (ITERS-R) can contribute to the development of pedagogical content knowledge (PCK) in physical active play and science for early ...
  • "Ei linerle vet at hun er ei linerle." En kvalitativ studie av små barns "wellbeing" i barnehagen 

   Eide, Brit Johanne; Winger, Nina; Wolf, Kristin Rognerud Danielsen; Dahle, Hanne Fehn (Norsk senter for barneforskning, 2017)
   Blir små barn i tilstrekkelig grad tatt hensyn til i barneh~gen? Prosjektet «Blikk for barn» retter søkelyset mot ulike sider ved kvalitet i barnehagen for barn under tre år. I et kvalitativt delprosjekt «Små barns hverdagsliv ...
  • Veien hjem i Lisa Aisatos En fisk til Luna 

   Fodstad, Cecilie Dyrkorn; Alfheim, Ingvild Kristin (Norsk senter for barneforskning, 2017)
   Det norske bildeboklandskapet har overveiende hatt karakterer med vestlig utseende, men det siste tiåret ser vi en tendens til at det er noen eksperimentelle bildebokskapere som utforsker spørsmål om migrasjon, identitet ...
  • Affordances for 1- to 3-year-olds’ risky play in Early Childhood Education and Care 

   Kleppe, Rasmus (SAGE Publications, 2018)
   This article focuses on how Early Childhood Education and Care institutions provide for 1- to 3-yearolds’ risky play—a previously little researched topic—utilizing data from an exploratory, small-scale study investigating ...
  • Critical Qualitative Methodologies Reconceptualizations and Emergent Construction 

   Denzin, Norman, K.; Lincoln, Yvonna S.; MacLure, Maggie; Otterstad, Ann Merete; Torrance, Harry; Cannella, Gaile, S.; Koro-Ljungberg, Mirka; McTier, Terrence (University of California Press, 2018-02)
   Critical qualitative scholarship offers humble grounds and many unforeseen possibilities to seek and promote justice, critical global engagement, and diverse epistemologies. This dialogical and interactive paper is based ...
  • Special issue: “Darkness matters” 

   Andersen, Camilla Eline; Guttorm, Hanna Ellen; Koro-Ljungberg, Mirka; Löytönen, Teija; Osgood, Jayne; Otterstad, Ann Merete; Rantala, Teija; Rautio, Pauliina; Välimäki, Anita (Høgskolen i Oslo og Akershus, 2017-10-17)
   This special issue is based on an experimental weekend workshop: “Methodologies of Darkness” held around the darkest time of the year, the end of November, in 2015 in Nokia, Finland. For this event scholars from a variety ...
  • Visual dialogue: A drawn conversation about the city of Fez 

   Jamouchi, Samira (Aalto University, 2017)
   The visual essay with moving images, see the link below to the video “Visual Dialogue Fez”, is an invitation to the viewer to approach the urban experience given by the female participant of this project. She narrates and ...
  • Sangrepertoaret i barnehagen - tradisjon eller stagnering? : 

   Haukenes, Siri; Hagen, Liv Anna (Høgskolen i Oslo og Akershus, 2017)
   Selv om sang er en vesentlig del av barnehagehverdagen, finnes det lite forskning på hva som faktisk synges. For å få et innblikk i dette, har vi med hjelp av deltidsstudenter på Høgskolen i Oslo og Akershus gjort et ...
  • Teaching training in art and craft: Drawing as a performative act. 

   Jamouchi, Samira (Instituto Politécnico de Viana do Castelo, 2017)
   Drawing is the one of most usual art and craft activity in Norwegian kindergartens. But is drawing as a dynamic, creative process understood and valued by early childhood educators? I use performative drawing to present ...
  • Phonological patterns (templates) in 5p deletion syndrome 

   Garmann, Nina Gram; Kristoffersen, Kristian Emil; Simonsen, Hanne Gram (Taylor & Francis, 2017)
   Whole word phonological patterns (templates) in utterances produced by children with 5p deletion syndrome are analysed, addressing four questions: (1) Are children with 5p deletion syndrome able to generalise over words? ...
  • Jeg er en sånn hverdagspedagog! Barnehagestyreres profesjonelle handlingsrom for å styrke barnehagelæreres anvendelse av fagspråk 

   Larsen, Ann Kristin; Slåtten, Mette Vaagan (Høgskolen i Oslo og Akershus, 2017)
   Første del av probl emstillingen omhandler hva styrere mener er årsaker til at barnehagelærere anvender faglige begreper og teori i liten grad i det pedagogiske arbeidet. Problemstillingens andre del tar opp hva ...
  • Changing Areas, Spaces and Places in Kindergartens for More Playing, Learning and Exploration 

   Fønnebø, Bente; Rolfsen, Christian Nordahl (ETEN - European Teacher Education Network and Polytechnic Institute of Viana do Castelo, 2017)
   The opportunities for exploration, playing and learning is essential for children in the kindergartens. Urban kindergartens have limited spaces available. This article discusses and analyzes various aspects of the possibility ...
  • Harpespill, fantasiskalaer og syngende fingre - om barnehagebarns møter med tre musikkrelaterte apper 

   Engesnes, Nina; Danbolt, Ingrid Anette; Hagen, Liv Anna (Høgskolen i Oslo og Akershus, 2017)
   Artikkelen tar for seg barnehagebarns møter med tre musikkrelaterte applikasjoner på nettbrett: Air Harp, Bloom og Singing Fingers. Seks grupper med 4-6 barn i alderen 5-6 år har deltatt i studien, og teksten bygger på ...
  • Identifying and characterizing risky play in the age one-to-three years 

   Kleppe, Rasmus; Melhuish, Edward; Sandseter, Ellen Beate Hansen (Taylor & Francis (Routledge), 2017)
   While research has investigated risk-taking in play for children from the age of four years upwards, less is known of risky play with children under four years. A small-scale observational study with children from five ...
  • Characteristics of staff–child interaction in 1–3-year-olds’ risky play in early childhood education and care 

   Kleppe, Rasmus (Taylor & Francis, 2017)
   Despite increased interest in children’s risk-taking in play, little is known of this aspect considering children under three years. Therefore, this study aimed to investigate the concept of scaffolding to potentially ...