Now showing items 1-1 of 1

    • Religionsforståelsen i ny rammeplan for barnehagen 

      Hovdelien, Olav (IKO-Forlaget, 2017)
      I april 2017 fastsatte Kunnskapsdepartementet en ny Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. I denne artikkelen undersøkes hvilke føringer som legges til grunn for religions- og livssynsfeltet i den nye ...