Now showing items 1-1 of 1

    • Likestilt og forskjellig? Om menn og likestilling i barnehagen 

      Kasin, Olav; Slåtten, Mette Vaagan (Høgskolen i Oslo og Akershus, 2015-03-28)
      Artikkelen belyser målsettingen om 20 prosent menn i norske barnehager som bidrag til å fremme likestilling i barnehagen. Vi har gjennomført to undersøkelser som viser at det eksisterer ulike forventinger til menn og kvinner ...