Now showing items 1-1 of 1

    • Studenten – en sentral aktør i egen læreprosess 

      Haug, Kristin Holte; Karlsson, Eivind (Universitetsforlaget, 2008)
      I denne artikkelen vil vi presenterer to ulike læringsaktiviteter i førskolelærerutdanningen ved Høgskolen i Oslo (HiO), hvorav én inngår i et pågående FoU-arbeid. De to aktivitetene er et arbeidskrav i ...