Now showing items 1-1 of 1

    • Akademisk karriere som "risikosport". Midlertidighet i et kjønnsperspektiv. 

      Thun, Cecilie (Universitetsforlaget (Scandinavian University Press), 2019)
      Denne artikkelen undersøker hvorvidt midlertidige kontrakter i akademia har kjønnede konsekvensersom skaper ulikhet. Enakademisk karriere anses som en individuell«risikosport», og midlertidige stillinger er knyttet til ...