Now showing items 1-1 of 1

    • Mot en ny pedagogisk lederrolle og lederidentitet? 

      Larsen, Ann Kristin; Slåtten, Mette Vaagan (Høgskolen i Oslo og Akershus, 2014)
      Artikkelen omhandler hvordan endrede ledelsesstrukturer oppstått gjennom ny organisasjonsmodell virker inn på de pedagogiske ledernes arbeidsoppgaver. Vi har etterspurt deres erfaringer knyttet til mulige endringer i ...