Now showing items 1-1 of 1

    • Minoritetsspråklige barn og unges grammatiske utvikling 

      Monsrud, May-Britt; Bjerkan, Kirsten Meyer; Thurmann-Moe, Anne Cathrine (Tidsskriftet Psykologi i kommunen, 2011)
      Det vekker bekymring at en gruppe minoritetselever ikke har samme læringsutbytte og leseferdighet som norsk enspråklige elever (bla PISA 2007, PIRLS 2003). Selv om mange av elevene har gode kognitive og språklige ...