Now showing items 1-1 of 1

    • Helsesøstres oppfatninger av mødres interaktive ernæringsfremmende allmenndannelse 

      Pettersen, Kjell Sverre; Resaland, Erik; Friis Pedersen, Lise; Semb Andenæs, Turid; Terragni, Laura; Mosdøl, Annhild (Norsk sykepleierforbund, 2015)
      Bakgrunn: Kommunikasjon om kosthold mellom helsesøstre og innvandrermødre i Norge er utfordrende. Mødrenes begrensete norskspråklige ferdigheter og manglende innsikt i helse- og ernæringsbegreper og sammenhenger har vært ...