Now showing items 1-1 of 1

    • Smertebehandling av rusmisbrukere innlagt i sykehus 

      Li, Rita; Andenæs, Randi; Undall, Eva; Nåden, Dagfinn (Norsk sykepleierforbund, 2012)
      Bakgrunn: Smertebehandling til opioidavhengige er krevende fordi opioidavhengighet stimulerer nevropsykologiske, atferdsmessige og sosiale responser, som igjen forsterker smerteopplevelsen og kompliserer adekvat smertelindring. ...