Now showing items 1-1 of 1

    • Personer med demens kan ha nytte av kognitiv atferdsterapi 

      Staubo, Helen; Misvær, Nina; Tonga, Johanne Bjørnstad; Kvigne, Kari Johanne; Ulstein, Ingun (Norsk Sykepleierforbund, 2017)
      Bakgrunn: Studier viser at psykoterapi kan bidra til å bevare funksjonsnivå og livskvalitet hos personer med demens. Hensikt: Denne casestudien er en del av KORDIAL-studien. Hensikten med denne randomiserte kontrollerte ...