Now showing items 1-2 of 2

  • Er det samsvar i registreringene når sykepleiere og studenter screener pasienter for ernæringsstatus? 

   Ribu, Lis; Trollebø, Ellinor; Alstad, Elisabeth; Bratlie, Stig; Husby, Gerd Helen; Langfald, Gro; Lykke, Paula; Fagermoen, May Solveig (Norsk Sykepleierforbund, 2010)
   Studiens bakgrunn: I nylig publiserte nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring anbefales at alle pasienter skal screenes for ernæringsmessig risiko. Hensikt: Å teste interrater ...
  • Oversettelse og kulturell tilpasning av Attentional Function Index (AFI) 

   Utne, Inger; Grov, Ellen Karine; Kjerland, Linn Elise; Rønning, Mette; Rodrigues-Aranda, Claudia; Rasmussen, Hege Lund; Løyland, Borghild (Norsk sykepleierforbund, 2017)
   Bakgrunn: Antall krefttilfeller blant eldre øker sterkt, og i forbindelse med behandlingen kan kreftpasienter være utsatt for kognitive endringer. Mange av dem som overlever kreft, får nedsatt oppmerksomhet og konsentrasjon ...