Now showing items 1-2 of 2

  • Følges fastsatt prosedyre for stimulering av rier i fødselen? En spørreundersøkelse blant jordmødre 

   Elisenberg, Mari; Staubo, Marthe Regine; Bøhn, Kristin; Øgaard, Marit; Gaudernack, Lise Christine; Blix, Ellen; Pay, Aase Serine Devold (Norsk Sykepleierforbund, 2019-10-02)
   Bakgrunn: Langvarig fødsel er forbundet med økt risiko for uheldig utfall hos mor og barn. I veilederen for fødselshjelp anbefaler Norsk gynekologisk forening ristimulerende tiltak for å forebygge og behandle langsom ...
  • Hjemmebesøk av jordmor i tidlig barseltid 

   Aaserud, Tine Gammelgaard; Tveiten, Sidsel; Gjerlaug, Anne Karine (Norsk sykepleierforbund, 2016)
   Bakgrunn: Oppholdet på barselavdelingen er gradvis blitt redusert fra fem–seks til cirka to dager de siste årene. Helsepolitiske føringer vektlegger at kvinner og deres familier skal oppleve svangerskap, fødsel og barsel ...