Now showing items 1-1 of 1

    • Påvirker innvandring investeringen i utdanning? 

      Brekke, Idunn; Røed, Marianne; Schøne, Pål (Universitetsforlaget, 2013)
      Hvor følsom er rekrutteringen til utdanning for endringer i forholdet mellom tilbud og etterspørsel i arbeidsmarkedet? Dette er den generelle problemstillingen vi ønsker å belyse i denne artikkelen. Konkret analyserer vi, ...