Show simple item record

dc.contributor.authorHermansen, Hege
dc.contributor.authorLorentzen, Marte
dc.contributor.authorMausethagen, Sølvi
dc.contributor.authorZlatanovic, Tatjana
dc.date.accessioned2019-02-15T17:20:12Z
dc.date.accessioned2019-03-28T14:50:38Z
dc.date.available2019-02-15T17:20:12Z
dc.date.available2019-03-28T14:50:38Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationHermansen HH, Lorentzen M, Mausethagen S, Zlatanovic T. Hva kjennetegner forskning på lærerrollen under Kunnskapsløftet? En forskningskartlegging av studier av norske lærere, lærerstudenter og lærerutdannere. Acta Didactica Norge - tidsskrift for fagdidaktisk forsknings- og utviklingsarbeid i Norge. 2018;12(1)en
dc.identifier.issn1504-9922
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/6891
dc.description.abstractDen norske lærerrollen har blitt påvirket av en rekke utviklingstrekk siden årtusenskiftet. I denne artikkelen undersøker vi hva som kjennetegner forskning på lærerrollen publisert siden innføringen av Kunnskapsløftet. Vi beskriver tematiske, metodiske og analytiske egenskaper ved forskningsfeltet, basert på en systematisk forskningskartlegging av tidsskriftsartikler publisert mellom 2007 og 2016 med norske lærere, lærerstudenter og lærerutdannere som informanter. Et hovedfunn er at forskningen i stor grad er orientert mot læreres praksis, mens andre aspekter av lærerrollen er mindre belyst. Avslutningsvis diskuterer vi implikasjoner for forholdet mellom forsknings- og praksisfeltet.en
dc.description.abstractNorwegian teacher roles have been affected by a range of developments since the turn of the century. In this article, we examine the characteristics of research on teacher roles, published since the introduction of the Knowledge Promotion curriculum. We describe thematic, methodological and analytical characteristics of the research field, based on a systematic, configurative literature review of journal articles published between 2007 and 2016 that include Norwegian teachers, student teachers, and teacher educators as informants. A main finding is that the research literature is primarily oriented towards teachers' professional practice, whereas other aspects of teacher roles have received less attention. In conclusion, we discuss implications for the relationship between the field of research and the field of practice.en
dc.language.isonben
dc.publisherActa Didactica Norgeen
dc.relation.ispartofseriesActa Didactica Norge - tidsskrift for fagdidaktisk forsknings- og utviklingsarbeid i Norge;Vol 12, Nr 1 (2018)
dc.rightsInnhold publisert i tidsskriftet Acta Didactica er - dersom ikke annet er uttrykt - lisensiert gjennom Creative Commons Lisens BY-NC-ND-4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/). Dette betyr at innhold kan kopieres, distribueres og spres i hvilket som helst medium eller format.en
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.subjectForskningskartleggingeren
dc.subjectKunnskapsoppsummeringeren
dc.subjectLærerrolleren
dc.subjectLærerprofesjonaliteten
dc.titleHva kjennetegner forskning på lærerrollen under Kunnskapsløftet? En forskningskartlegging av studier av norske lærere, lærerstudenter og lærerutdannereen
dc.typeJournal articleen
dc.typePeer revieweden
dc.date.updated2019-02-15T17:20:12Z
dc.description.versionpublishedVersionen
dc.identifier.doihttp://dx.doi.org/10.5617/adno.4351
dc.identifier.cristinID1579130
dc.source.issn1504-9922
dc.relation.journalActa Didactica Norge - tidsskrift for fagdidaktisk forsknings- og utviklingsarbeid i Norge


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Innhold publisert i tidsskriftet Acta Didactica er - dersom ikke annet er uttrykt - lisensiert gjennom Creative Commons Lisens BY-NC-ND-4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/). Dette betyr at innhold kan kopieres, distribueres og spres i hvilket som helst medium eller format.
Except where otherwise noted, this item's license is described as Innhold publisert i tidsskriftet Acta Didactica er - dersom ikke annet er uttrykt - lisensiert gjennom Creative Commons Lisens BY-NC-ND-4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/). Dette betyr at innhold kan kopieres, distribueres og spres i hvilket som helst medium eller format.