Now showing items 1-8 of 8

  • Analyse av brønnpark for kontorbygg: Varme og kjølesystem 

   Bergsvenkerud, Jarl André (OsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for bygg- og energiteknikk, 2019)
   Powerhouse Kjøbo er et rehablitert kontorbygg, et nullutslippbygg. Ved Powerhouse Kjørbo er det to brønnparken, en sør-øst for de fem blokkene og en nord-vest. Det er brønnparken som ligger nord-vest for blokkene ved ...
  • Analyse av energibrønn for oppvarming av kontorbygg 

   Torgersen, Jørgen (OsloMet - Storbyuniversitetet, 2019)
   Grunnvarme er en mye anvendt ressurs for oppvarming av bygninger. Bygningssimulering viser seg stadig mer gjeldende for gode systemløsninger og problemløsning tilknyttet prosjektering. I den sammenheng er data fra ...
  • Analyse av solassistert varmepumpe i norske passivhus eneboliger 

   Rastad, Lars Øgar (OsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for bygg- og energiteknikk, 2019)
   Det er gjort simuleringer og analyser av et modulert varmesystem hvor det er tatt i bruk solassistert varmepumpe. Undersøkelsene tar utgangspunkt i en bolig modulert i simuleringsprogrammet IDA ICE. Boligen representerer ...
  • Drift av ventilasjonsanlegg under brann i multiromsbygg 

   Jacobsen, Anders Møllevik (Høgskolen i Oslo og Akershus, 2014)
   Denne rapporten dreier seg om drift av ventilasjonsanlegg under brann i multiromsbygg. Temaet har vært gjenstand for diskusjon med jevne mellomrom siden 80-tallet, og har den siste tiden dukket opp på nytt. Hovedårsaken til ...
  • Improving the ventilation in passive house swimming pool: A case study of Åfjord swimming pool 

   Addas, Mohamed Josef (OsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for bygg- og energiteknikk, 2019)
   The importance of satisfactory air quality and thermal comfort are continuous scientific research regarding energy efficiency and health in swimming pool. Thisstudy aims to improve the ventilation efficiency in passive ...
  • Massivtre i kombinasjon med fuktstyrt ventilasjon 

   Engehaugen, Magnus (OsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for bygg- og energiteknikk, 2019)
   I de senere år er det blitt mer fokus på tiltak som kan redusere energiforbruk i bygninger og det er en økt bruk av massivtre i byggeprosjekter. I denne oppgaven er det utført målinger og simuleringer av en bebodd leilighet ...
  • Strålevarme som oppvarmingsløsning på bad i sykehus og påvirkning den har på termisk komfort 

   Fossli, Håkon Lund (OsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for bygg- og energiteknikk, 2019)
   Strålevarme som oppvarmingsløsning på bad er ingen ny løsning, og er blitt brukt i lang tid. Hensikten med å ta i bruk en strålevarmer er å gi en rask og effektiv varmefølelse direkte på personen, uten at det er behov for ...
  • Trådløs behovsstyrt ventilasjon: En kost-nytte analyse og sammenligning av installasjonskostnader 

   Bergersen, Jens Kunter (OsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for bygg- og energiteknikk, 2019)
   Installasjonkostnader for klimatiseringsløsninger er fluktuerende og dermed krevende å kartlegge. Oppgaven skal sammenligne installasjonskostnader for det trådløse ventilasjonsanlegget Swegon Wise 2 med Wise 1, Lindinvent ...