Now showing items 1-1 of 1

    • Analyse av brønnpark for kontorbygg: Varme og kjølesystem 

      Bergsvenkerud, Jarl André (OsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for bygg- og energiteknikk, 2019)
      Powerhouse Kjøbo er et rehablitert kontorbygg, et nullutslippbygg. Ved Powerhouse Kjørbo er det to brønnparken, en sør-øst for de fem blokkene og en nord-vest. Det er brønnparken som ligger nord-vest for blokkene ved ...