Now showing items 1-3 of 3

  • Analyse av energibrønn for oppvarming av kontorbygg 

   Torgersen, Jørgen (OsloMet - Storbyuniversitetet, 2019)
   Grunnvarme er en mye anvendt ressurs for oppvarming av bygninger. Bygningssimulering viser seg stadig mer gjeldende for gode systemløsninger og problemløsning tilknyttet prosjektering. I den sammenheng er data fra ...
  • Analyse av solassistert varmepumpe i norske passivhus eneboliger 

   Rastad, Lars Øgar (OsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for bygg- og energiteknikk, 2019)
   Det er gjort simuleringer og analyser av et modulert varmesystem hvor det er tatt i bruk solassistert varmepumpe. Undersøkelsene tar utgangspunkt i en bolig modulert i simuleringsprogrammet IDA ICE. Boligen representerer ...
  • Optimalisering av klimaskjerm og ventilasjonsparametere i et eksisterende kontorbygg 

   Mohseni, Omid (OsloMet - Storbyuniversitetet, 2019)
   Denne forskningsoppgaven har tatt for seg optimalisering av et eksisterende kontorbygg. Målet av optimaliseringen har vært å vurdere om det er mulig å oppgradere dette bygge, ved å endre på kritiske parametere i klimaskjermen ...