Now showing items 1-4 of 4

  • Drift av ventilasjonsanlegg under brann i multiromsbygg 

   Jacobsen, Anders Møllevik (Høgskolen i Oslo og Akershus, 2014)
   Denne rapporten dreier seg om drift av ventilasjonsanlegg under brann i multiromsbygg. Temaet har vært gjenstand for diskusjon med jevne mellomrom siden 80-tallet, og har den siste tiden dukket opp på nytt. Hovedårsaken til ...
  • Optimalisering av fornybare energikilder 

   Grifftun, Oda Kristine (OsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for bygg- og energiteknikk, 2019)
   Med dagens utslippstakt øker temperaturen på jorda med rundt 0.2◦C hvert tiår. De globale klimagassutslippene må reduseres med 40- 50% innen 2030, som gjør fornybar energi mer aktuell enn noen gang. Denne oppgaven tar ...
  • Strålevarme som oppvarmingsløsning på bad i sykehus og påvirkning den har på termisk komfort 

   Fossli, Håkon Lund (OsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for bygg- og energiteknikk, 2019)
   Strålevarme som oppvarmingsløsning på bad er ingen ny løsning, og er blitt brukt i lang tid. Hensikten med å ta i bruk en strålevarmer er å gi en rask og effektiv varmefølelse direkte på personen, uten at det er behov for ...
  • Utvikling av CFD-modell for spesialrom i sykehus og laboratorievirksomhet med beskyttelsesventilasjon og menneskelige bevegelser 

   Ayarmal, Azada (OsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for bygg- og energiteknikk, 2018)
   Luftmønstret i et spesialrom i sykehus og laboratorievirksomhet spiller en viktig rolle for komfort og sikkerhet av brukere, prøver og omgivelser. En CFD-modell er en forenkling av virkeligheten. For å se på luftmønstret ...