Now showing items 1-1 of 1

    • Massivtre i kombinasjon med fuktstyrt ventilasjon 

      Engehaugen, Magnus (OsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for bygg- og energiteknikk, 2019)
      I de senere år er det blitt mer fokus på tiltak som kan redusere energiforbruk i bygninger og det er en økt bruk av massivtre i byggeprosjekter. I denne oppgaven er det utført målinger og simuleringer av en bebodd leilighet ...