Now showing items 21-40 of 156

  • Cellphone use while driving – a behavioral economic perspective 

   Sæterlien, Eskil Johnsrud (OsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for atferdsvitenskap, 2018)
   From a behavioral economic perspective, texting while driving involves a trade-off between immediate and delayed outcomes. It is showed behaviorally as a preference for smaller immediate rewards over larger delayed rewards. ...
  • Complex human behavior: Stimulus equivalence and eye-tracking 

   Sadeghi, Pedram (Høgskolen i Oslo og Akershus, 2015)
   One of the approaches towards understanding complex human behavior from the behavior analytic position is the stimulus equivalence paradigm. Understanding of stimulus equivalence is of great importance both in regards of ...
  • Complexity in concept formation 

   Braaten, Live Fay (Høgskolen i Oslo og Akershus, 2013)
   Researches in behavior analysis have studied concept formation and symbolic behavior, especially within stimulus equivalence. This research has shown that novel responding of untrained relations can emerge, following ...
  • Conceptual approaches to culture and communication: Approaches from each of the three levels of selection 

   Bahari, Mohsen (Høgskolen i Oslo og Akershus. Institutt for atferdsvitenskap, 2016)
   B. F. Skinner suggested that selection by consequences is a process that occurs at three levels. Natural selection, selection of individual behavior and cultural selection. In this article we explore the third level of ...
  • Confirmation bias: Prevalence and debiasing techniques 

   Holth, Elise (OsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for atferdsvitenskap, 2019)
   ‘Confirmation bias’ is a phenomenon that has been recognized by philosophers of science through centuries. The phenomenon is commonly defined as a tendency to favor confirmatory evidence in support of already stated ...
  • Cultural Selection: Theoretical Aspects and an Empirical Study 

   Haukaas, Eivind (Høgskolen i Akershus, 2010)
   The first article of this thesis seeks empirical evidence supporting cultural selection. Select works included are written by scholars from a wide range of academic fields. Analyzing the articles utilizing the theoretical ...
  • Customer greeting in offline retail stores: A literature review and a case study 

   Nilsen, Sol (OsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for atferdsvitenskap, 2019)
   Artikkel 1. Abstract The retail industry is confronted with big challenges due to technical innovation, digitalization and online shops. This can be seen in the high number of stores closing across the whole industry. If ...
  • Different discrimination procedures and affecting variablesd 

   Heggen, Marie Therese (OsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for atferdsvitenskap, 2018)
   Discrimination is a wide field of research comprised of both smaller and larger research areas, such as sensory discrimination, concept formation, and discrimination learning. Discrimination can be defined as learning to ...
  • Digitale Forsterkere: Hvordan atferd kan påvirkes av økende digitalisering 

   Henrichsen, Hannah Susannah Math (OsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for atferdsvitenskap, 2018)
   Denne oppgaven er en studie på hvordan den økende digitaliseringen som sees i samfunnet har mulighet til å påvirke atferd (og kognisjon). Artikkel I er en oversikt over nyere forskning gjort på høy bruk av digital teknologi ...
  • E-læring og sosiale medier 

   Gulliksen, Marit (Høgskolen i Oslo og Akershus, 2015)
   Hensikten med artiklene er å rette søkelyset på e-læring og hvilke muligheter som ligger i disse læringsplattformene. E-læring har blitt fremtidens verktøy ved kompetanseheving av ansatte både i privat og offentlig sektor. ...
  • Effekt av systematisk foreldreveiledning i et seleksjonsperspektiv 

   Stensland-Rørby, Nina Kristin (Høgskolen i Oslo og Akershus, 2015)
   Systematic parent training programs targeting pivotal parenting skills are on demand in public health services in Norway. Article 1; Systematic parent training - is it efficient and why? examines some of the basic common ...
  • Effekten av lyttertrening for etablering av intraverbale responser 

   Børtveit, Line (OsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for atferdsvitenskap, 2018)
   Lyttertrening er foreslått som en mulig effektiv metode for etablering av intraverbale responser. Innenfor anvendt atferdsanalyse legges det vekt på at tiltak som gjennomføres skal ha empirisk støtte for effekt og at ...
  • Effekter av veiledning 

   Teikari, Linda (Hægskolen i Akershus, 2010)
  • Empirisk validert behandling. (Artikkel 1) Er rate en kontrollerende variabel for bevaring av ferdigheter? (Artikkel 2) 

   Hammerø, Frode (Høgskolen i Oslo og Akershus, 2012)
   På 90-tallet satt Task Force rapportene for alvor empirisk validert behandling på dagsorden. Divisjon 12 i den amerikanske psykologforeningen ble etablert med formål om å promotere og spre effektiv behandling. Tross ...
  • En atferdsanalytisk tilnærming til kategorisering 

   Bevolden, Kristiane Rustad (OsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for atferdsvitenskap, 2018)
   Article 1 presents an overview of cognitive and behavior analytical approaches to categorization and concept formation. Particular emphasis is placed on how the phenomena can be understood in conjunction with the formation ...
  • En atferdsanalytisk tolkning av depresjonsbehandling 

   Myhre, Martin Øverlien (Høgskolen i Oslo og Akershus, 2014)
   Depresjon er en av de mest prevalente psykiske lidelsene, og fører seg store konsekvenser for individer som rammes av tilstanden. Likevel har depresjon mottatt relativt lite oppmerksomhet fra atferdsanalytikere. Artikkel ...
  • En atferdsfortolkning av team-effektivitet: med fagartikkel: Problemløsende strategi for team-atferd 

   Eriksen-Deinoff, Tina E. Svedenborg (Høgskolen i Oslo og Akershus, 2014)
   The concept of team defines a group of people by design or by selection of behaviour in a collaborating working process. Overall, teams are supposed to perform with better outcome than individuals do. Scholars have voiced ...
  • En gjennomgang av tradisjonelle - og atferdsanalytiske prosedyrer for leseopplæring (artikkel 1) 

   Brandsar, Grethe (Høgskolen i Oslo og Akershus, 2012)
   Internasjonale undersøkelser som PISA og PIRLS viser at norske elever ikke holder et tilfredsstillende nivå i lesing i forhold til land det er naturlig å sammenligne med. I USA er krav om evidensbaserte metoder implementert ...
  • En multimodal kontekstuell tilnærming til utfordrende atferd hos mennesker med utviklingshemming - artikkel I 

   Dønnum, Monica Stolen (Høgskolen i Oslo og Akershus, 2012)
   Utfordrende atferd hos mennesker med utviklingshemming er ofte forstått og behandlet ut i fra enten en atferdsanalytisk eller psykiatrisk tilnærming. Begge tradisjonene er veletablert, og kan bidra til effektive tiltak. ...
  • Enhetlig ledelse, håndtering av vold og konflikter 

   Bjerkvoll, Silje Madeleine Mihle (Høgskolen i Oslo og Akershus. Institutt for atferdsvitenskap, 2017)
   Masteroppgaven bygger på Albert Banduras (1994) teoretiske rammeverk for mestringstro, og presenterer en empirisk studie av avdelingslederes mestringstro til å sørge for at ansatte kan håndtere vold og konflikter når leder ...