Now showing items 156-156 of 156

    • Økonomiske insentiver betoner strategisk gjensidighet i et investeringsspill 

      Grongstad, Anne-Mette (OsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for atferdsvitenskap, 2018)
      “Other- regarding”- preferanse er nyttet i atferdsspill til å se på hvorfor vi velger å dele en andel av vår velferd, penger og informasjon. Ni team deltok i fire atferdsøkonomiske spill; fangens dilemma (FD), investeringsspill ...