Now showing items 148-156 of 156

  • Variability 

   Krippendorf, Martin Rasmi (Høgskolen i Oslo og Akershus, 2015)
   After experiments with shaping new behavior in a publicly displayed porpoise, Karen Pryor and colleagues suggested that creativity and variability could be reinforced directly. Other researchers have followed up this claim ...
  • Variabler som påvirker begrepsdannelse 

   Seldal, Aina (Høgskolen i Oslo og Akershus. Institutt for atferdsvitenskap, 2017)
   Kompleks menneskelig atferd har lenge vært et hovedtema innen forskning i eksperimentell psykologi. Hvordan slik kompleks atferd skal forstås og forklares har innen ulike psykologiske perspektiv generert en mengde ulike ...
  • Velferdsteknologi og endringsprosesser (artikkel 1). Noen utfordringer ved innføring av velferdsteknologi. En empirisk studie ( artikkel 2) 

   Ekeberg, Gry Nina (Høgskolen i Oslo og Akershus, 2014)
   In today`s society technology is a big part of our daily life. During recent, healthcare has integrated technology as help and security for employers and patients. When society and technology are changing organizations ...
  • Velferdsteknologi og endringsprosesser. Artikkel 1 

   Ekeberg, Gry Nina (Høgskolen i Oslo og Akershus, 2014)
   In today`s society technology is a big part of our daily life. During recent, healthcare has integrated technology as help and security for employers and patients. When society and technology are changing organizations ...
  • Verbal atferd hos normalfungerende barn 

   Sørensen, Mette Have (Høgskolen i Oslo og Akershus, 2013)
   Language acquisition has been a topic of discussion in several branches of psychology through the last decades. Prior to this, it was a topic reserved to the linguists, but Noam Chomsky changed this fact. At the same time ...
  • Verbal behavior and social media 

   Lillemoen, Maria (Høgskolen i Oslo og Akershus, 2013)
   Social interaction is important for human beings and has been subject for research in different forms. Due to technological developments the last decade, social media have occurred and show social interaction in new forms. ...
  • Within-Subject Design in Reading Fluency Research = Bruk av N=1 design i leseflyt forskning: artikkel 1 

   Valdimarsdottir, Hildur (Høgskolen i Oslo og Akershus, 2011)
   Fluency has become a popular topic in educational research in the last years. The reading fluency literature consists of many publications from both traditional educational research and from the practice of precision ...
  • Yrkesfaglig utdanning for ufaglærte arbeidstakere 

   Totland, Brynhild (Høgskolen i Oslo og Akershus, 2013)
   The need for skilled manpower in the health and growth sector in Norway is large and expected to increase in future years. It is desirable that more unskilled workers take vocational training to meet the need for skilled ...
  • Økonomiske insentiver betoner strategisk gjensidighet i et investeringsspill 

   Grongstad, Anne-Mette (OsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for atferdsvitenskap, 2018)
   “Other- regarding”- preferanse er nyttet i atferdsspill til å se på hvorfor vi velger å dele en andel av vår velferd, penger og informasjon. Ni team deltok i fire atferdsøkonomiske spill; fangens dilemma (FD), investeringsspill ...