Now showing items 1-1 of 1

    • Demokratiske verdier i barnehagen : pedagogiske idéer i en tekst- og dokumentanalyse 

      Hecimovic, Åste Anita (Høgskolen i Oslo. Avdeling for lærerutdanning og internasjonale studier, 2011)
      I denne masteroppgaven søkes den pedagogiske tenknings relevans for å fremme barns demokratiske verdier i den norske barnehagen. De aktuelle demokratiske verdiene er medvirkning, omsorg, respekt og ansvar. Dette problemfokus ...