Now showing items 1-1 of 1

    • Styringskunst mellom disiplinerende og myndiggjørende makt 

      Schau, Anne-Grethe (Høgskolen i Oslo og Akershus, 2015)
      Dette er en masteroppgave i barnehagepedagogikk fra Høgskolen i Oslo og Akershus, Norge. I kraft av min stilling som barnehageansvarlig i en kommune, skriver jeg fra min posisjon som barnehagemyndighet med et autoetnografisk ...