Now showing items 1-2 of 2

  • Å perle igjen - om gjentagelser, en perlekrok og tempo 

   Leirpoll, Beate kristin (Høgskolen i Oslo og Akershus, 2017)
   Denne masteroppgaven undersøker ulike møter og relasjoner med perling i barnehagepedagogiske settinger. Perlehendelser leses sammen med tekster av den franske filosofen Gilles Deleuze (1925-1995) og den amerikanske ...
  • SmooookK! «Mind the gap!» - Fenomeners tilblivelse i spacetimemattering. 

   Elmenhorst, Constanse (Høgskolen i Oslo og Akershus, 2015)
   Denne masteroppgavens/forskningsprosjektets hovedfokus er tilsynelatende rettet mot hva smokken gjør i barnehagen, det vil si hvordan smokken virker sammenflettet med tid, sted og menneskelige og ikke-menneskelige ...