Now showing items 1-4 of 4

  • Aksjonsforskning og barns medvirkning med postmoderne blikk : Foucault og Derrida i barnehagen 

   Lafton, Tove (Høgskolen i Oslo. Avdeling for lærerutdanning og internasjonale studier, 2008)
   Gjennom poststrukturelle perspektiver har jeg jobbet med aksjonsforskning sammen med en personalgruppe jeg er daglig leder for. Aksjonsforskningen er bygget opp rundt gruppas refleksjoner og kritiske gransking av egen ...
  • Barnehagelærerprofesjonen i og med jakten på «kvalitet» - En Foucault-inspirert analyse 

   Lind, Anniken (Høgskolen i Oslo og Akershus, 2015)
   In this thesis, I have focused on the early childhood education teacher profession in and with the pursuit of «quality». I have chosen this topic as I experience that the focus on quality has been vast in the recent ...
  • Stillhet i kaos : retrospekter på makt i profesjonsutøvelse 

   Moxnes, Anna Rigmor (Høgskolen i Oslo. Avdeling for lærerutdanning og internasjonale studier, 2010)
   Denne masteroppgaven er inspirert av Foucault og hans tanker om arkeologi. Gjennom retrospektiver på profesjonell praksis forsøker jeg å gjenfortelle glemte fortellinger, og å avdekke stille stemmer, ved at jeg ser på ...
  • Styringskunst mellom disiplinerende og myndiggjørende makt 

   Schau, Anne-Grethe (Høgskolen i Oslo og Akershus, 2015)
   Dette er en masteroppgave i barnehagepedagogikk fra Høgskolen i Oslo og Akershus, Norge. I kraft av min stilling som barnehageansvarlig i en kommune, skriver jeg fra min posisjon som barnehagemyndighet med et autoetnografisk ...