Now showing items 1-1 of 1

    • Barns fotografier : samtaler om subjektiveringsprosesser i barnehagen og `hjemme` 

      Zakrzewska, Hanna (Høgskolen i Oslo. Avdeling for lærerutdanning og internasjonale studier, 2010)
      Dette er en masteroppgave i barnehagepedagogikk fra Høgskolen i Oslo med hovedfokus på barns subjektiveringsprosesser i barnehagen og `hjemme`. Barns konstruksjoner av subjektivitet i et hverdagsliv var inspirasjonskilden ...