Now showing items 1-1 of 1

    • Stillhet i kaos : retrospekter på makt i profesjonsutøvelse 

      Moxnes, Anna Rigmor (Høgskolen i Oslo. Avdeling for lærerutdanning og internasjonale studier, 2010)
      Denne masteroppgaven er inspirert av Foucault og hans tanker om arkeologi. Gjennom retrospektiver på profesjonell praksis forsøker jeg å gjenfortelle glemte fortellinger, og å avdekke stille stemmer, ved at jeg ser på ...