Now showing items 1-1 of 1

    • Arbeidsdeling i barnehagen – en kritisk realistisk case studie 

      Bergseth, Kristin (Høgskolen i Oslo og Akershus, 2014)
      Prosjektets forskningsspørsmål er "hvordan arbeidsoppgaver fordeles på avdelingsnivå i barnehagen og hva som ligger til grunn for fordelingen". Forskningsspørsmålet knyttes til barnehagelærernes profesjonsidentitet samt ...