Show simple item record

dc.contributor.advisorNordhaug, Marita
dc.contributor.authorRomsvik, Tine Susanne
dc.date.accessioned2019-01-08T13:38:45Z
dc.date.available2019-01-08T13:38:45Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/6484
dc.descriptionMaster i empowerment og helsefremmende arbeiden
dc.description.abstractPersoner som har overlevd kreft blir såkalt «friskmeldt». De som overlever kreft står imidlertid i fare for å utvikle mange og til dels alvorlige seneffekter etter kreftbehandlingen. Å få kreft for unge voksne er ulikt fra andre livsfaser, og flere studier tyder på at unge voksne har større sjanse for å utvikle både fysiske og psykiske sen-effekter enn eldre voksne. Forskning på unge voksne utgjør et kunnsskapshull i kreftforskning. Hensikten med studien var å få kunnskap om hvordan unge voksne kreftoverlevere erfarer å være med i Sjukt Sprek. Sjukt Sprek er et treningstilbud for unge mennesker som har vært behandlet for kreft, og har som hovedmål å skape et aktivt fellesskap med fokus på sosialt samhold blant likesinnede, treningsglede og mestring. Det har vært gjennomført 7 individuelle intervjuer med deltakere fra tre ulike Sjukt Sprek tilbud. Studien har en hermeneutisk tilnærming, og intervjuene ble analysert med utgangspunkt i metoden systematisk tekstkondensering. Studiens funn viser at tilbudet utgjør et viktig nettverk for deltakerne, hvor erfaringsutveksling, tilhørighet og samhold står sentralt. Forståelsen og aksepten som unge voksne kreftoverlevere opplever i møte med andre i samme livssituasjon synes å være unik. Videre viser studien at individuell tilrettelegging i treningen har stor verdi for deltakerne og bidrar til at de drar på trening til tross for symptomer som smerte og fatigue. Resultatene i studien peker i retning av at Sjukt Sprek kan anses som et helsefremmende tiltak for unge personer i etterkant av kreftbehandling.en
dc.language.isonben
dc.publisherOsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeiden
dc.relation.ispartofseriesMAPO;2018
dc.subjectUnge voksneen
dc.subjectSosial støtteen
dc.subjectKreftoverlevereen
dc.subjectSosialt nettverken
dc.subjectSalutogeneseen
dc.subjectHelsefremmingen
dc.subjectEmpowermenten
dc.titleUnge voksne kreftoverleveres erfaringer med å delta i gruppetilbudet Sjukt Sprek: en kvalitativ studieen
dc.typeMaster thesisen
dc.description.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record