Show simple item record

dc.contributor.authorHovdhaugen, Elisabeth
dc.contributor.authorPrøitz, Tine Sophie
dc.contributor.authorSeland, Idunn
dc.date.accessioned2018-12-20T10:29:33Z
dc.date.accessioned2019-01-04T08:23:16Z
dc.date.available2018-12-20T10:29:33Z
dc.date.available2019-01-04T08:23:16Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationHovdhaugen E, Prøitz TS, Seland I. Eksamens- og standpunktkarakterer – to sider av samme sak?. Acta Didactica Norge - tidsskrift for fagdidaktisk forsknings- og utviklingsarbeid i Norge. 2018;12(4)en
dc.identifier.issn1504-9922
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/6455
dc.description.abstractI denne artikkelen undersøker vi hvilken funksjon den norske ordningen med henholdsvis eksamens- og standpunktkarakter har for læreres vurderingspraksis. Analysen bygger på nasjonal karakterstatistikk og intervjuer med lærere som underviser i norsk eller matematikk i videregående skole, og som har erfaring fra å vurdere elevenes sluttkompetanse i disse fagene ved hjelp av begge disse vurderingsordningene. Studien tar utgangspunkt i en utdanningspolitisk utvikling preget av forsterkede forventinger om å se standpunktkarakterer og eksamenskarakterer i sammenheng. Dette er uttrykt som at det bør være et visst samsvar mellom disse vurderingsordningene, til tross for at standpunkt- og eksamenskarakterene blir satt på ulike premisser og springer ut av svært ulike kontekster. Felles for begge vurderingsformer er imidlertid at eleven skal få demonstrert sluttkompetanse i et fag. Vi viser hvordan disse to vurderingsformene veies opp mot hverandre i lærernes egne vurderingspraksiser, og bygger videre på lærernes synspunkter i en diskusjon av i hvilken grad eksamenskarakteren bør anses som egnet til å kvalitetssikre læreres standpunktvurdering.en
dc.description.abstractIn this article, we analyse differences between grades based on national examinations, and final grades based on summative classroom assessment at the end of upper secondary education, using data from two subjects: Norwegian language and advanced mathematics. We compare the two types of grades over time and provide a statistical demonstration of the differences. Through interviews with teachers of Norwegian or mathematics in upper secondary education, we highlight the differences between grading based on summative classroom assessment and being an external examiner. We show how these two assessment methods are weighed against each other in the teachers' own assessment practices, before we finally discuss the extent to which teachers perceive the exam grades as a form of measure for quality assurance of the grade based on summative classroom assessment in the same subject.en
dc.description.sponsorshipDatainnsamlingen til dette prosjektet er finansiert av Utdanningsdirektoratet gjennom prosjektet Karakterpraksis i offentlige og private videregående skoler.en
dc.language.isonben
dc.publisherActa Didactica Norgeen
dc.relation.ispartofseriesActa Didactica Norge - tidsskrift for fagdidaktisk forsknings- og utviklingsarbeid i Norge;Vol. 12, Nr. 4
dc.rightsInnhold publisert i tidsskriftet Acta Didactica er - dersom ikke annet er uttrykt - lisensiert gjennom Creative Commons Lisens BY-NC-ND-4.0.en
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.subjectStandpunktkaraktereren
dc.subjectEksamenskaraktereren
dc.subjectSluttkompetanseen
dc.subjectVurderingspraksiseren
dc.titleEksamens- og standpunktkarakterer – to sider av samme sak?en
dc.typeJournal articleen
dc.typePeer revieweden
dc.date.updated2018-12-20T10:29:33Z
dc.description.versionpublishedVersionen
dc.identifier.doihttp://dx.doi.org/10.5617/adno.6276
dc.identifier.cristinID1646118
dc.source.issn1504-9922
dc.relation.journalActa Didactica Norge - tidsskrift for fagdidaktisk forsknings- og utviklingsarbeid i Norge


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Innhold publisert i tidsskriftet Acta Didactica er - dersom ikke annet er uttrykt - lisensiert gjennom Creative Commons Lisens BY-NC-ND-4.0.
Except where otherwise noted, this item's license is described as Innhold publisert i tidsskriftet Acta Didactica er - dersom ikke annet er uttrykt - lisensiert gjennom Creative Commons Lisens BY-NC-ND-4.0.