Show simple item record

dc.contributor.advisorJøsok, Evy
dc.contributor.advisorFerrer, Marlen
dc.contributor.authorHagen, Tarald Sundet
dc.date.accessioned2018-10-19T08:37:48Z
dc.date.available2018-10-19T08:37:48Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/6266
dc.descriptionMaster i skolerettet utdanningsvitenskapen
dc.description.abstractDenne masteroppgaven ønsker å besvare problemstillingen om hvordan evnen til kritisk tenkning kan utvikles ved å benytte rollespill som undervisningsmetode i samfunnsfag. Rollespillet som masteroppgaven tar utgangspunkt i kalles Handelsspillet. Materialet som har blitt brukt i masteroppgaven er innhentet fra fem ulike klasser. Analysedelen er inndelt i tre ulike forskningsspørsmål som skal besvares og i sammenheng skal kunne besvare problemstillingen angående kritisk tenkning. De tre forskningsspørsmålene fokuserer på forståelse av sammenhenger, holdninger og verdier og perspektivmangfold. Hovedfunnene fra datainnsamlingen tyder på at rollespillet som er undersøkt gir gode føringer til å utvikle kritisk tenkning hos elevene. Handelsspillet viser seg å være et engasjerende rollespill som gir mulighet til å forstå sammenhenger og bevisstgjøre holdninger og verdier hos deltakerne. Handelsspillet er et eksempel på et rollespill som gir en variert undervisningsmetode og både fremmer læring og underholdning. Arbeidet med å fornye dagens læreplanverk er i gang, og kalles fagfornyelsen. Deler av innholdet i fagfornyelsen vil bli redegjort og diskutert i denne masteroppgaven.en
dc.language.isonben
dc.publisherOsloMet - storbyuniversiteteten
dc.subjectSamfunnsfagen
dc.subjectRollespillen
dc.subjectHandelsspilleten
dc.subjectKritisk tenkningen
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Fagdidaktikk: 283en
dc.titleRollespill i samfunnsfag. Et kvalitativt studie om elevers utvikling av kritisk tenkning ved bruk av Handelsspillet.en
dc.typeMaster thesisen
dc.description.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record