Show simple item record

dc.contributor.advisorHval, Ole
dc.contributor.advisorDahlsveen, Heidi
dc.contributor.authorHenriksen, Hanna
dc.date.accessioned2018-09-05T05:13:14Z
dc.date.available2018-09-05T05:13:14Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/6119
dc.descriptionMaster i estetiske fagen
dc.description.abstractI denne studien har jeg foretatt semistrukturerte intervjuer med tre norske fortellere, for å belyse deres beveggrunner som utøvere. Videre har jeg sett på hvordan disse beveggrunnene kan påvirke norsk fortellerpraksis. Med utgangspunkt i intervjuene, har jeg kategorisert svarene deres under paraplybetegnelsene: rom, feedbacksløyfe og beveggrunner. Disse betegnelsene er forankret i ulike teorier, og informantenes uttalelser blir analysert fortløpende i sammenheng med den aktuelle teorien.en
dc.description.abstractWith this study, I have interviewed three storytellers to illuminate their motives as professionals. I have also examined how this motives can influence a norwegian storytelling practice. With the interviews as a base, I have categorized their answers under the designations: room, feedback loop and motives. These designations is rooted in different theories, and the informers quotes will be analyzed consecutively under the relevant theory.en
dc.language.isonben
dc.publisherHøgskolen i Oslo og Akershusen
dc.subjectFortellerpraksisen
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Andre pedagogiske fag: 289en
dc.title«Mer enn 140 tegn» En studie av hvordan norske fortelleres beveggrunner påvirker norsk fortellerpraksis.en
dc.typeMaster thesisen
dc.description.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record