Now showing items 1-1 of 1

    • IKT-bruk i skolen og familien - en praksisteoretisk studie av kjønn 

      Storm-Mathisen, Ardis; Helle-Valle, Jo (Universitetsforlaget, 2014)
      Denne artikkelen, som bygger på den norske delen av et større nordisk prosjekt, analyserer databruk på ulike sosiale arenaer for en gruppe 12- og 13-åringer i en bydel i Oslo. Analysen anvender et praksisteoretisk ...