Show simple item record

dc.contributor.advisorSæland, Mone Eli
dc.contributor.authorNord, Øyvind
dc.date.accessioned2018-01-02T10:22:10Z
dc.date.available2018-01-02T10:22:10Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/5430
dc.descriptionMaster i samfunnsernæringen
dc.description.abstractSammendrag Bakgrunn: Manglende offisielle kostråd om egg på linje med andre matvaregrupper, kan føre til usikkerhet, både blant kostholdsveiledere og befolkningen, om hvilken rolle egg kan ha i et sunt kosthold. Er egg en matvare uten ernæringsmessig betydning, eller utelates egg fra kost-rådene fordi et regelmessig inntak kan øke risikoen for sykdom? Denne problemstillingen undersøkes ved å spørre norske allmennleger om deres holdninger og kunnskaper om egg i et ernærings- og helseperspektiv, og om de gir kostholdsråd som omfatter egg. Metode: En tverrsnittstudie benyttes til å innhentes data om allmennlegers holdninger, kunn-skaper og kostholdsråd om egg gjennom en web basert spørreundersøkelse. Et spørreskjema distribueres til samtlige norske allmennleger som er tilgjengelige fra en epostliste. For å dekke størst mulig kunnskapsbredde om helseeffekter, næringsinnhold, kolesterol og kostråd, benyttes flervalgsspørsmål med ett eller flere riktige svaralternativer. Allmennlegenes svar analyseres og diskuteres i lys av eksisterende ernæringsforskning om egg og de kunnskaps-oppsummeringene som de offisielle kostrådene bygger på. Resultater: Undersøkelsen viser at både de nasjonale kostrådene og allmennlegenes hold-ninger til egg, er preget av kolesterolinnholdet. Blant matvaregrupper som alle bortsett fra egg, inngår i kostrådene, er egg den matvaren allmennlegene gir minst kostholdsråd om. De respondentene som gir minst kostråd om egg, korrelerer med den majoriteten av utvalget som legger størst vekt på kostholdets betydning for kolesterolverdiene i blodet. Av samtlige kunn-skapsspørsmål besvares allikevel de som omhandler kolesterol og kolesterolmetabolismen med færrest riktige svaralternativer. Konklusjon: Selv om det ikke foreligger vitenskapelig evidens for sykdomsrisiko etter inntak av egg, legger kolesterolinnholdet føringer for holdninger og kostholdsråd om egg hos både norske helsemyndigheter og allmennleger. Resultatene fra denne studien peker på et behov for mer forskning og kunnskaper om egg i et ernærings- og helseperspektiv, for å sikre be-folkningen kostholdsråd om egg som gir informerte matvarevalgen
dc.language.isonben
dc.publisherHøgskolen i Oslo og Akershus. Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeiden
dc.relation.ispartofseriesMAEH;2017
dc.subjectKostholden
dc.subjectEggen
dc.subjectErnæringen
dc.subjectHelseen
dc.subjectNasjonale kostråden
dc.subjectallmennlegeren
dc.subjectHoldningeren
dc.subjectKolesterolen
dc.titleEn tverrsnittstudie av allmennlegers kunnskaper og holdninger om egg i et ernærings- og helseperspektiv, sett på bakgrunn av eggs rolle innenfor norsk ernærngspolitikk.en
dc.typeMaster thesisen
dc.description.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record